Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

เชิญชวนท่านสมาชิกได้ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย และสิ่งของให้กับทางจังหวัดนครราชสีมา ผ่านทางสมาคมฯ เรียน ท่านสมาชิก สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนท่านสมาชิกได้ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย และสิ่งของให้กับทางจังหวัดนครราชสีมา ผ่านทางสมาคมฯ หรือจะนำไปบริจาคให้กับทางจังหวัดโดยตรงก็ได้ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆ รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ...  --อ่านต่อ--
โค้งสุดท้าย นับถอยหลังสู่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยเทคโนโลยีจาก Microsoft Thailand เรียน ท่านสมาชิก ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ธนาคาร UOB ด้วยปัจจุบัน หลายๆ องค์กรมีการตื่นตัวในการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Privacy Data Protection Act) ธนาคารยูโอบีและไมโคร...  --อ่านต่อ--
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อหัวมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และอุดรธานี   บ่ายวันนี้ เวลา 14.00 น.- 15.00 น. ณ ลานมัน หจก.อุดรไพบูลย์ สมาชิกสมาคมฯ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นายวันชัย แซ่เตีย กรรมการสมาคมฯ นายบรรเทิง กองทอง นายโชคชัย เอ็งอุทัยวัฒน์เป็นผู้แทนสมาคมฯ และสมาชิกลานมันโรงแป้งในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก...  --อ่านต่อ--
ประกาศโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง      ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>> ประกาศโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง...  --อ่านต่อ--
ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประเมินผลการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563    วันนี้ (18 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอำนวยสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประเมินผลการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมั...  --อ่านต่อ--
การประชุม VDO Conference คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ครั้งที่ 4/2563 (งวดที่ 6)   วันนี้ เวลา 10:00 น. ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการประชุม VDO Conference คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ครั้งที่ 4/2563 (งวดที่ 6) โดย นายประโยช...  --อ่านต่อ--
“แถลงการณ์” คณะสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2562/63                 คณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ได้เดินทางสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2562/63     ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางส่วน และระหว่าง     วันที่ 19 - 22 มกราคม 2563 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ...  --อ่านต่อ--
ประกันรายได้เกษตรกรมันสำปะหลัง งวดที่ 3 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563             บ่ายวันนี้ (28 ม.ค.63) เวลา 13:30 น. ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ, นายภาสกร สุรมูล เลขาธิการ และนายประพันธ์ เขียนนอก ผจก.สมาคมฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ครั้งที่ 1/2563...  --อ่านต่อ--
โครงการ "ผู้ส่งออกมันเส้นดีเด่น"กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ส่งออกมันเส้นไทยที่ส่งออกมันเส้นในราคาที่เหมาะสม และส่งเสริมให้ราคาหัวมันสดในประเทศมีเสถียรภาพ กรมฯ จึงดำเนินโครงการ "ผู้ส่งออกมันเส้นดีเด่น" เพื่อมอบรางวัลและสิทธิพิเศษ กรมการค้า...  --อ่านต่อ--
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 1)ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเกณฑ์กลาง ครั้งที่ 1 (1 ธค.2562) >>>> เกณฑ์กลาง ค...  --อ่านต่อ--
ชาวไร่มันฯ​ เตรียมรับส่วนต่าง​ 'ประกัน​รายได้'​ งวด​ที่ 2                  วันนี้ (26 ธ.ค.2562) เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลั...  --อ่านต่อ--
โครงการประกวดมันสำปะหลัง 2563 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                    ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลัสเตอร์มันโคราช และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดโครงการประกวดมันสำปะหลังขึ้น ในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสุรพัฒน์ 2 เ...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญร่วมสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2562/63   001 ขอเชิญร่วมการติดตามภาวะมันฯ 002 กำหนดการติดตามฯ สายที่ 1 และสายที่ 2 003 แบบแจ้งความจำนง 004 รายละเอียดการชำระเงิน...  --อ่านต่อ--
อุบลโมเดล คว้ารางวัลเลิศรัฐภาคประชาชนมีส่วนร่วม  กรมวิชาการเกษตร ปลื้ม อุบลโมเดล เข้าตาคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ชี้โมเดลโดดเด่นด้านความร่วมมือได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน สร้างเกษตรกรต้นแบบผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ 4 อำเภอจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมขยายผลต่อยอดพุ่งอีก 15 อำเภอ ชูเป็นโมเดลความร่วมมือภายใต้แนวคิดลดต้...  --อ่านต่อ--
"โรคใบด่างมันสำปะหลัง" เป็นแล้วไม่หาย ต้องทำลายอย่างเดียวเชิญชวนเพื่อนสมาชิก หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ  ดาวน์ไฟล์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "โรคใบด่างมันสำปะหลัง"  เตือนภัยพี่น้องเกษตรกรให้สำรวจตรวจแปลง หากพบต้นที่เป็นโรคให้รีบแจ้งเกษตรตำบล เกษรอำเภอ หน่วยงานกรมวิชาการด่วน  เพื่อป้องกันและรักษาผลผลิตทางกาเกษตร ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น   ...  --อ่านต่อ--
"หยุด ขุดมันอ่อนก่อนจะหมดตัว" เชิญชวนสมาชิกดาวน์โหลดโปสเตอร์รณรงค์ เพื่อเตือนภัยพี่น้องชาวไร่มัน...  --อ่านต่อ--
ระวัง!!! เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยและไรแดง เตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกมันฯเตือนพี่น้องเกษตรกรระวัง!!! "เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยและไรแดง"แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก ป้องกันโรคและแมลงสู้ภัยแล้งเลือกท่อนพันธุ์สะอาด จากแหล่งเชื่อถือได้ดูแลรักษาตันพันธุ์ให้แข็งแรง เลือกตันพันธุ์อายุ 10-12 เดือน ตัดไว้ไม่เกิน 15 วันป้องกันแมลงติดมากับท่อนพันธุ์ ควรแช่สารเคมีที่แนะนำประมาณ  10-15 นาที ก่อ...  --อ่านต่อ--
ประชุมส่งเสริมและพัฒนาเคร่อข่ายมันสำปะหลัง                                    วันนี้ เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายภาสกร สุรมูล บ.เยนเนรัลสตาร์ช เลขาธิการสมาคมฯ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มสถานการณ์ และทิศทางตลาดการค้ามันสำปะหลัง” กับตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรมันสำปะหลังกลุ่มพ...  --อ่านต่อ--
ประกาศกรมวิชาการเกษตร ตอนที่ 54 ง พิเศษ (4 มีนาคม 2562) ฉบับ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลัง และการนำผ่านมันสำปะหลัง 3 ประเทศ (เมียนมา/กัมพูชา/สปป.ลาว) และสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ.2562    เรียน ท่านสมาชิก                    เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมวิชาการเกษตร ตอนที่ 54 ง พิเศษ (4 มีนาคม 2562) ฉบับ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลัง และการนำผ่านมันสำปะหลัง 3 ประเทศ (เมียนมา/กัมพูชา/สปป.ลาว) และสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความ...  --อ่านต่อ--
ประกาศ/ระเบียบ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง    ดาวน์โหลด>>>> คำชี้แจง_มันสำปะหลัง ดาวน์โหลด>>>> ฉบับที่ 14 ดาวน์โหลด>>>> ฉบับที่ 15 ดาวน์โหลด>>>> ฉบับที่ 48 ดาวน์โหลด>>>> ฉบับที่ 51 ดาวน์โหลด>>>> ระเบียบ สกกร. มันสำปะหลัง ดาวน์โหลด>>>> สกกร. ฉบับที่...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่15 พ.ศ.2562 ปรระกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่15 พ.ศ.2562 เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิก>>>>  ...  --อ่านต่อ--
4 สมาคม เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากประกาศ 177             เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ กระทรวงพาณิชย์          4 สมาคม เข้าพบ คุณชุติมา บุณยประภัศร รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน นบมส. เพื่อหารือและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากประกาศ 177          สรุปการเข้าพบฯ ท่านรับทราบ และเข้าใจปัญหาที่ผู้ประกอบการก...  --อ่านต่อ--
เตรียมนำข้อมูลแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากประกาศระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการกำกับดูแลตรวจสอบกักกันธัญพืชนำเข้าส่งออก หมายเลข 177 ของหน่วยงานจีน นำเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.)                     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กรุงเทพฯ นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ นายสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับนายกและผู้แทนคณะทำงาน 4 สมาคมฯ เพื่อเตรียมนำข้อมูลแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ จ...  --อ่านต่อ--
สมาคมมันภาคอีสาน” ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  “สมาคมมันภาคอีสาน” ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ และผู...  --อ่านต่อ--
ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) และคณะ...           วันนี้ (17 ม.ค. 2562) เวลา 10.30 น. ณ หอประชุม สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               นายภาสกร สุรมูล เลขาธิการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกร...  --อ่านต่อ--
ร่วมพิธีเปิดงานวันรวมใจชาวไร่มันสำปะหลัง ปี 2561       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายประพันธ์ เขียนนอก ผู้จัดการสมาคมฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมฯ (นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันรวมใจชาวไร่มันสำปะหลัง ปี 2561 จัดขึ้นโดย บจก.ราชสีมา...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 31 ประกาศคณะกรรมการกลางร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคามันเส้นส่งออกระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 ...  --อ่านต่อ--
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV        กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV  เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ คลิกดาวน์โหลด>>คู่มือการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำป...  --อ่านต่อ--
การประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 30ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคามันเส้นส่งออกระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2561     ...  --อ่านต่อ--
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Field day)  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Field day)เรื่อง“การเรียนรู้โรคแมลงและเตรียมป้องกัน ไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD”วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา     ดาวน์โหลด>>>>คู่มือการสำรวจและเฝ้าระวัง...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวกิจกรรมของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิกที่หัวข้อหรือ "อ่านต่อ" เพื่ออ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด
Powered by Allweb Technology.