Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ
สรุปผลการประชุมหารือแนวทางบริหารการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2560/61        นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ภายในประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบริหารการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2560/61 ร่วมกับผู้แทน 4 สมาคมฯ และสมาชิกผู้ประกอบการส่งออก โดย นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินกา...  --อ่านต่อ--
เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง            11 สิงหาคม 2560 คุณภาสกร สุรมูล รองเลขาธิการ และคุณประพันธ์ เขียนนอก ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ในการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์เวลฯ จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ผู...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญร่วมคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ร่วมกับ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กำหนดจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้กำหนดเดินทาง ระหว่าง วันที่ 17-23 กันยายน2560 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตข้...  --อ่านต่อ--
"สถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง"           วันนี้ (27 ก.ค.2560) คุณภมร ศรีประเสริฐ/อุปนายก เป็นผู้แทนสมาคมฯร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง"ในการประชุมสัมมนาเชื่อมโยงตลาดและการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโ...  --อ่านต่อ--
สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมบำเพ็ญกุุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคา 2560 เวลา 14.30 น. คณะผู้บิหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่สมาคมฯร่วมบำเพ็ญกุุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง                         ...  --อ่านต่อ--
ประชุมผู้แทน คณะทำงาน 4 สมาคมฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2560 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุม สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 20 มีการประชุมผู้แทน คณะทำงาน 4 สมาคมฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมการออกสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ซึ่งได้กำหนดการเดินทาง ระหว่าง วันที่ 6-1...  --อ่านต่อ--
สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 56-60 สาย 1, สาย 2, สาย 3ดาวน์โหลด>>>> สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 56-60 สาย 1 ดาวน์โหลด>>>> สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 56-60 สาย 2 ดาวน์โหลด>>>> สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 56-60 สาย 3 ...  --อ่านต่อ--
ประชุมปรึกษาหารือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ      (12 พ.ค.2560) วันนี้ ที่จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา มีการประชุมปรึกษาหารือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานที่ประชุม ร่วมกับผู้แทนสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะ...  --อ่านต่อ--
การสัมมนาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการตลาดในการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม                วันนี้ (3 พ.ค.2560) ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กรมการค้าภายใน กระทรวง     พาณิชย์ จัดการสัมมนาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการตลาดในการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร ก...  --อ่านต่อ--
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมได้จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ที่ทำการสมาคมฯ เลขที่ 126 หมู่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ก.ม.6 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา       โดยช่วงเช้าคณะบริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ เจริญพุทธมนต์ภาคเช้า จากนั้นลงท...  --อ่านต่อ--
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพยคุณแม่สวงค์ มุ่งงาม   25 เมษายน 2560 เวลา 20:00 น. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพยคุณแม่สวงค์ มุ่งงาม  มารดา คุณสวัสดิ์ คุณจำรุณ มุ่งงาม บ.สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร กรรมการสมาคมฯณ บ้านหินชะโงก ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร   ...  --อ่านต่อ--
ประชุมหารือแนวทางในการจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง      เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 รวมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยมี นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศุนย์ปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ ชั้น 9 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ   ...  --อ่านต่อ--
ประชุมสรุปงาน งานวันมันสำปะหลังโคราช ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2560 ประชุมสรุปผลการจัดงานวันมันสำปะหลังโคราช 2017 ณ อาคารเทคโนธานี ชั้น 2 ห้อง 202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และบำเพ็ญกุศล คุณแม่สวงค์ มุ่งงาม                        ด้วย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้รับทราบข่าวด้วยความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง จากการถึงแก่กรรมของ คุณแม่สวงศ์ มุ่งงาม มารดาคุณสวัสดิ์ - คุณจำรุณ มุ่งงาม กรรมการสมาคมฯ  บจก. สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร ซึ่งคุณแม่ท่านถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 สิริอ...  --อ่านต่อ--
สวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อแดง กล้าหาญ        19 เมษายน 2560 เวลา 19:00 น.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อแดง กล้าหาญคุณพ่อ คุณนัด กล้าหาญ กรรมการสมาคมฯ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งโคราช จำกัดณ บ้านหนองงูเหลือม ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ...  --อ่านต่อ--
การประชุมหารือแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลัง                                     นายสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้แท่นสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลัง เพื่อเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในประเทศ ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำหนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์     ...  --อ่านต่อ--
สวดพระอภิธรรมศพ นายนิยม จุฬาเสรีกุล นายกสมาคมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย   22 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ วัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายนิยม จุฬาเสรีกุล นายกสมาคมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย...  --อ่านต่อ--
สมาคมฯ รวมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                  19 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...  --อ่านต่อ--
แนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2559/60                         ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>>>...  --อ่านต่อ--
7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง "การออกเสียงประชามติ 2559" ประชาชนสะดวก ประชามติเที่ยงธรรม ประชาธิปไตยคุณภาพ          ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 9 และมาตรา 10 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ เวลา 08.00 - 16.00 น.  สามารถดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพ...  --อ่านต่อ--
โปรดเฝ้าระวัง!!..โรคใบด่างมันสำปะหลัง   เฝ้าระวัง โรคใบด่างมันสำปะหลัง ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ไปยังเกษตรกรเครื่อข่าย >>>> ดาวน์โหลไฟล์ 1>>>> ดาวน์โหลไฟล์ 2     ...  --อ่านต่อ--
เชิญเที่ยวงาน Organic Milk & Silk & Rice “ประชารัฐรวมใจ พัฒนาคลัสเตอร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”               ช๊อป!!! สินค้า ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหม และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ชม!!! นิทรรศการ หม่อนไหม และผลิตภัณฑ์เกษตร อินทรีย์ ครบวงจร ชิม!!! อาหารและสินค้าแปรรูปอินทรีย์เพื่อสุขภาพ แช๊ะ!!! ภาพสวยๆ ภายในงาน  อย่าลืม 25-27 มีนาคม นี้ ...  --อ่านต่อ--
งาน "วันมันสำปะหลัง อำเภอครบุรี" วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2559 นายธีระ เอื้ออภิธร เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมวงเสวนาสถานการณ์ตลาดมันสำปะหลัง ในงาน "วันมันสำปะหลัง อำเภอครบุรี" ณ หน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี จัดโดย อบจ.นครราชสีมา   ...  --อ่านต่อ--
การสำรวจติดตามภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2558/59 การสำรวจติดตามภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง สาย 1 การสำรวจติดตามภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง สาย 2 การสำรวจติดตามภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง สาย 3...  --อ่านต่อ--
การสำรวจติดตามภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2558/59 สาย 2           ด้วยคณะติดตามภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง 4 สมาคมฯ กำหนดเดินทาง ติดตามภาวะมันฯ ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2559 สาย 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราชอาณาจักรกัมพูชา และภาคตะวันออก เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลังในจังหวัดต่างๆ ...  --อ่านต่อ--
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัดนครราชสีมา      ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานที่ประชุม     ...  --อ่านต่อ--
เข้าพบหารือ ท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) เกี่ยวกับการออกกฏหมาย ร่าง พรบ.มันสำปะหลังฯ                   วันนี้ เมื่อเวลา 12:00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องชูประกอบ (ชั้น 8) สนง.เศรษฐกิจการเกษตร กทม. นายมาโนช วีระกุล นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประสานงานนำนายกสมาคมการค้ามันสำปะหลัง ทั้ง 4 สมาคมฯ และคณะเข้าพบหารือ ท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายประพัฒน์ ปั...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และบำเพ็ญกุศล (คุณแม่วัฒนา จีระประพันธุ์กุล)   เรียน   ท่านที่ปรึกษา ท่านกรรมการ ท่านสมาชิก         ด้วย สมาคมฯ ได้รับทราบข่าว ด้วยความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจากไปของคุณแม่วัฒนา จีระประพันธุ์กุล ภรรยา คุณวิชัย จีระประพันธุ์กุล หจก.วิชัยพืชผลสีคิ้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มารดาคุณกิตติ – คุณกิตติชัย - คุณอิทธิพล จีระประพันธุ์กุล บจก.วิชัยอกริเ...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญร่วมการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2558/2559     ขอเชิญร่วมการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ระหว่างวันที่ 18 - 23 กรกฎาคม, 27 - 30 กรกฎาคม และ 20 - 25 สิงหาคม 2558   รายละเอียดตามไฟล์แนบ...  --อ่านต่อ--
คณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษ ได้นำสมาชิกเดินทางเยือนเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมตลาดการใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง          เมื่อวันที่ 21- 24 พฤษภาคม 2558 สมาคมฯ โดยคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษ ได้นำสมาชิกเดินทางเยือนเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมตลาดการใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า กับผู้บริหารบริษัทฯ ในเครือ Xiamen C&D Agricultural Products Co., Ltd. และเยี...  --อ่านต่อ--
การสำรวจทบทวนภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 2557/58(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) สำรวจระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน และ 10-15 พฤษภาคม 2558 วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 2557/58 ที่คณะสำรวจมันสำปะหลัง ได้คาดการณ์ข้อมูลไว้เมื่อเดือนกันยายน 2557 และติดตามภาวะการค้ามันสำปะหลัง ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในฤดูการผลิตดังกล...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมขนย้ายมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2558           ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและเกษตร เรื่อง การควบคุมขนย้ายมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบ   ดาวน์โหลด คลิ๊ก>>>>001 ดาวน์โหลด คลิ๊ก>>>>002 ดาวน์โหลด คลิ๊ก>>>>003...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญร่วมการสำรวจทบทวนภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2557/58           ด้วย สมาคมการค้าและผู้ผลิตมันสำปะหลัง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย จะจัดให้มีการสำรวจทบทวนภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2557/58 ระหว่างวันทีี่ ...  --อ่านต่อ--
หลักเกณฑ์การดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58      ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร 01 >>>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร 02 >>>>>>    ...  --อ่านต่อ--
.. สมาคมมันฯภาคอีสาน หนุน KOTAC /KOTAM บูรณาการร่วมหน่วยงาน พ.ด. ศวพ. พัฒนา "ชุดตรวจค่าวิเคราะห์ดินเฉพาะมันสำปะหลัง" ดีเดย์จัดงาน kick off ม.ค. 58 นายมาโนช วีระกุล นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า จากผลการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานคณะทำงาน คลัสเตอร์มันโคราช (KOTAC) ร่วมกับหน่วยงานจากกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ด.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษ...  --อ่านต่อ--
สรุปผลการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2557/58        สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันสำปะหลัง ทั้ง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิสถ...  --อ่านต่อ--
กลุ่มคลัสเตอร์มันโคราช เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ในเครือโรงงานน้ำตาลมิตรผล)              วันที่ 22 ส.ค.57 เวลา 10.00 น. คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธาน "คลัสเตอร์มันโคราช" พร้อมด้วย คุณธีระ เอื้ออภิธร เลขาธิการ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแป้ง บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ในเครือโรงงานน้ำตาลมิตรผล) ตำบลห...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญร่วมการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิต 2557 - 2558                     ด้วยสมาคมการค้าและผู้ผลิตมันสำปะหลัง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการสำรวจภาวะการผลิตและ...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม                                ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ได้กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ตามมาตรา 23(3) ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็้นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจัดให้มีระบบบำ...  --อ่านต่อ--
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง                          ด้วยกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างร้านค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออนไลน์ บนระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ฯ (Tapioca  E-Marker) โดยมีวัตถุประสงเพื่อ เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย กับผู้ซื้อ/ผ...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความสำเร็จของการดำเนินการประชุม                                สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความสำเร็จของการดำเนินการประชุม”เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่านให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะของการดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติจริง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญเข้าร่วมโโครงการสำรวจและจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ                                             ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้จัดทำโครงการสำรวจและจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านพลังงาน ความปลอดภัย...  --อ่านต่อ--
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Productivity Talk on Tour 2014 หลักสูตร QCC Facilitator นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น Special Promotion สมัครเข้าร่วมสัมมนาองค์กรละ 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ พร้อมรับฟรีหนังสือชุด QCC Knowledge Set มูลค่า 1,230 บาท / องค์กร หนังสือชุด QCC Knowledge Set ประกอบด้วย 17 เครื่องมือนักคิด / Lean : วิถีแห่งการสร้า...  --อ่านต่อ--
สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพรินต์และคาร์บอนฟุตพรินต์ของการแปรรูปข้าวโพด อ้อย และสับปะรด”ขอเชิญทุกท่านเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในหัวข้อ สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพรินต์และคาร์บอนฟุตพรินต์ของการแปรรูปข้าวโพด อ้อย และสับปะรด” จัดโดยห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง...  --อ่านต่อ--
การบรรยายพิเศษ “ตลาดแอลกอฮอล์ประเทศจีน”การบรรยายพิเศษ “ตลาดแอลกอฮอล์ประเทศจีน” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ภัตตาคารเสียวเสี้ยว จังหวัดนครราชสีมา   MRS. ZHONG LINGMEI (PRUCHASING MANAGER)   COFCO BIOCHEMICAL(ANHUI) CO.,LTD.   -  ในปี 2...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวกิจกรรมของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิกที่หัวข้อหรือ "อ่านต่อ" เพื่ออ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด
Powered by Allweb Technology.