Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 มกราคม 2565


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

2.82 - 3.00

2.42 - 2.60

 ปักธงชัย

2.80

2.40

 สีคิ้ว

2.85 - 2.95

2.60 - 2.70

 หนองบุญมาก

2.80 - 3.00

2.50 - 2.70

 ครบุรี

2.85

2.55

 เสิงสาง

2.95 - 3.20

2.55 - 2.90

 พิมาย

2.95

2.70

 ด่านขุนทด

2.90 2.50

 ขามทะเลสอ

3.00

2.50

 ชุมพวง

2.90

2.65

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

80%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

 4.50 - 5.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.30 - 7.50
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 มกราคม 2565


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

2.85 - 3.00

2.45 - 2.60

 ปักธงชัย

2.80

2.40

 สีคิ้ว

2.85 - 2.95

2.60 - 2.70

 หนองบุญมาก

2.75 - 3.00

2.45 - 2.70

 ครบุรี

2.80

2.50

 เสิงสาง

2.95 - 3.20

2.55 - 2.90

 พิมาย

3.00

2.75

 ด่านขุนทด

2.90 - 3.00 2.50 - 2.55

 ขามทะเลสอ

3.00

2.50

 ชุมพวง

2.85

2.60

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

83%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50 - 4.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

 4.50 - 5.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.30 - 7.50
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 มกราคม 2565


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

2.85 - 3.00

2.45 - 2.60

 ปักธงชัย

2.80

2.40

 สีคิ้ว

2.85 - 2.95

2.60 - 2.70

 หนองบุญมาก

2.75 - 3.00

2.45 - 2.70

 ครบุรี

2.80

2.50

 เสิงสาง

2.95 - 3.20

2.55 - 2.90

 พิมาย

3.00

2.75

 ด่านขุนทด

2.90 - 3.00 2.50 - 2.55

 ขามทะเลสอ

3.00

2.50

 ชุมพวง

2.85

2.60

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

85%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50 - 4.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

 4.50 - 5.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.30 - 7.50
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 มกราคม 2565


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

2.90 - 3.00

2.50 - 2.60

 ปักธงชัย

2.80

2.40

 สีคิ้ว

2.85 - 2.95

2.60 - 2.70

 หนองบุญมาก

2.75 - 3.00

2.45 - 2.70

 ครบุรี

2.80

2.50

 เสิงสาง

2.95 - 3.20

2.55 - 2.2.90

 พิมาย

3.00

2.75

 ด่านขุนทด

2.90 - 2.95 2.50 - 2.55

 ขามทะเลสอ

3.00

2.50

 ชุมพวง

2.85

2.60

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

87%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50 - 4.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

 4.50 - 5.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.20 - 7.50
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 มกราคม 2565


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

2.85 - 3.00

2.45 - 2.60

 ปักธงชัย

2.90

2.50

 สีคิ้ว

2.85 - 2.95

2.60 - 2.70

 หนองบุญมาก

2.75 - 3.00

2.45 - 2.70

 ครบุรี

2.80

2.50

 เสิงสาง

2.95 - 3.20

2.55 - 2.2.90

 พิมาย

3.05

2.80

 ด่านขุนทด

2.90 - 2.95 2.50 - 2.55

 ขามทะเลสอ

3.10

2.60

 ชุมพวง

2.85

2.60

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

81%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50 - 4.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

 4.50 - 5.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.20 - 7.50
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.