Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

658034
วันนี้69
เมื่อวานนี้115
สัปดาห์นี้69
เดือนนี้2323
ทั้งหมด658034

ข่าวสมาคมฯ

เข้าพบแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่...                            วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำ...  --อ่านต่อ--
ขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อเตรียมเข้าร่วม โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง (โครงการใหม่) ปี ...ดาวน์โหลด>>>> แบบสอบถามโครงการชดเชยดอกเบี้ย ปี 64-65ด่วน !! เรียน ท่านสมาชิก เรื่อง ขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อเตรียมเข้าร่วม โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง (โครงการใหม่) ปี 256...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เรื่อง ก...   ดาวน์โหลด 01_ประกาศ ฉ2 พ.ศ. 2564  เรื่องการควบคุมการขนย้าย >>>>>>> ดาวน์โหลด 02_เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขนย้าย >>>>>>> ดาวน์โหลด 03_คำสั่งประธาน >&...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

​“จุรินทร์”ไฟเชียวงบกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 2,500 ล...    “จุรินทร์”เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เคาะงบกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 2,500 ล้านบาท สำหรับใช้ดูแลสินค้าเกษตร 10 กลุ่ม ในปีงบประมาณ 65 พร้อมกำหนด 5 มาตรการที่จะนำมาใช้ผลักดันราคา           นายจุรินทร์ ลักษณวิ...  --อ่านต่อ--
“จุรินทร์”เคาะเดินหน้าประกันรายได้มันปี 3 ไฟเขียวล...     “จุรินทร์”ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เคาะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ปี 3 กำหนดเงื่อนไขเหมือนเดิม ประกันกิโลละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน แต่ระยะเวลาการรับสิทธิ์ของเกษตรกรจะครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น วงเงิน 6...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

“เกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลังอัจฉริยะ : SWI Model”

           เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ แปลงเรียนรู้ NIA บ้านหนองแหน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายธีระ เอื้ออภิธร อุปนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลังอัจฉริยะ : SWI Model” จัดโดย บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ประกอบด้วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการ จากกรมวิชาการเกษตร ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร ผู้บริหารโรงแป้งสมาชิกสมาคมฯ ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้ประกอบการโรงแป้งในพื้นที่จังหวัดต่างๆ กลุ่มคลัสเตอร์มันโคราช เครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดนครราชสีมา โดย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พบปะเกษตรกร และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ บูทแสดงนิทรรศการนวตกรรมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภายในงาน
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด กล่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อจัดทำโครงการ “SWI Model รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่แบบแม่นยำสูงและยั่งยืน สำหรับมันสำปะหลัง” โดยได้บูรณาการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมวิชาการเกษตร และผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังมาจัดทำแปลงเรียนรู้ ให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่แบบอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง บนพื้นที่รวม 150 ไร่ ณ บ้านหนองแหน หมู่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา บัดนี้ กิจกรรมต่างๆ ในโครงการได้สำเร็จเรียบร้อยตามแผนงาน เพื่อเป็นการขยายผลการนำนวัตกรรมต่างๆ ไปสู่เครือข่ายและผู้สนใจ จึงได้จัดงาน “เกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลังอัจฉริยะ : SWI Model ” ขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
       1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การใช้อากาศยานไร้คนขับ การให้น้ำหยดแบบกึ่งอัตโนมัติ การใช้พลังงานทางเลือกโซล่าเซลล์ และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร โดยยังคงยึดกรอบ 5 เทคโนโลยีพื้นฐานเดิมของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การจัดการดิน การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การจัดน้ำ และการอารักขาพืช
       2. นำเสนอผลที่ได้รับจากโครงการ ข้อจำกัดการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถเลือกและปรับใช้ให้เหมาะสม
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 2 ล้านไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกว่า 73,000 ราย ผลิตหัวมันสำปะหลังออกสู่ตลาดปีละประมาณ 8 ล้านตัน ประกอบกับมีโรงแป้ง 23 โรง ลานมันประมาณ 120 แห่ง ถือได้ว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมันสำปะหลังอันดับหนึ่งของประเทศ
ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของตลาดต่างประเทศคู่ค้าของไทย และกลไกตลาดโลกที่กดดันให้ราคามันสำปะหลังตกต่ำ ทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่างก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ซึ่งวิกฤตินี้ใช้เวลาปรับตัวของกลไกตลาดนานพอสมควร กว่าที่ราคาตลาดจะฟื้นกลับสู่ระดับปัจจุบัน จากวิกฤติดังกล่าว จะเห็นว่าการปรับแก้ปัจจัยภายนอก หรือกลไกตลาด เป็นเรื่องที่ยากมากและใช้ระยะเวลานาน ซึ่งเกษตรกรไม่ควรรอคอย หรือพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไป ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการผลิตให้มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤติราคา และมีรายได้สูงเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
ภาครัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้พยายามช่วยเหลือการปรับตัวของพี่น้องเกษตรกร ด้วยโครงการต่างๆ มากมาย ผ่านกิจกรรมของการรวมกันเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมการปรับใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมุ่งสู่นโยบาย Thailand 4.0 การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วยเครื่องจักรกล ทดแทนแรงงาน และการบูรณาการกับเครือข่ายภาคเอกชน ผ่านนโยบายประชารัฐ เป็นต้น
โครงการ “เกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลังอัจฉริยะ : SWI Model” ที่จัดขึ้นในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบที่ดีที่ภาคเอกชนและภาครัฐ ได้ร่วมมือกันบูรณาการเอาผลงานวิจัยต่าง ๆ ลงสู่แปลงเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา หรือ Korat Tapioca Model ซึ่งงานนี้ถือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดได้เป็นอย่างดี ในการปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ สู่พี่น้องเกษตรกรเครือข่ายในวันนี้ และขอขอบคุณภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

    

    

    

    

    

  

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

ราคาแนะนำมันเส้นส่งออก

     

 
Powered by Allweb Technology.