Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

658027
วันนี้62
เมื่อวานนี้115
สัปดาห์นี้62
เดือนนี้2316
ทั้งหมด658027

ข่าวสมาคมฯ

เข้าพบแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่...                            วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำ...  --อ่านต่อ--
ขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อเตรียมเข้าร่วม โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง (โครงการใหม่) ปี ...ดาวน์โหลด>>>> แบบสอบถามโครงการชดเชยดอกเบี้ย ปี 64-65ด่วน !! เรียน ท่านสมาชิก เรื่อง ขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อเตรียมเข้าร่วม โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง (โครงการใหม่) ปี 256...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เรื่อง ก...   ดาวน์โหลด 01_ประกาศ ฉ2 พ.ศ. 2564  เรื่องการควบคุมการขนย้าย >>>>>>> ดาวน์โหลด 02_เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขนย้าย >>>>>>> ดาวน์โหลด 03_คำสั่งประธาน >&...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

​“จุรินทร์”ไฟเชียวงบกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 2,500 ล...    “จุรินทร์”เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เคาะงบกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 2,500 ล้านบาท สำหรับใช้ดูแลสินค้าเกษตร 10 กลุ่ม ในปีงบประมาณ 65 พร้อมกำหนด 5 มาตรการที่จะนำมาใช้ผลักดันราคา           นายจุรินทร์ ลักษณวิ...  --อ่านต่อ--
“จุรินทร์”เคาะเดินหน้าประกันรายได้มันปี 3 ไฟเขียวล...     “จุรินทร์”ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เคาะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ปี 3 กำหนดเงื่อนไขเหมือนเดิม ประกันกิโลละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน แต่ระยะเวลาการรับสิทธิ์ของเกษตรกรจะครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น วงเงิน 6...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ประชุม 4 สมาคมมันสําปะหลัง สถานการณ์ มัน กำแพงเพชร

 

สมาคมมันสําปะหลัง 4 แห่ง ของประเทศ ประชุมที่อาคารสิงห์โตทองกรุ๊ปสรุปสถานการณ์ ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิต 2560/2561

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ได้กำหนดนำคณะเดินทางสำรวจทบทวน ภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิต 2560/2561 เพื่อทบทวนปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิต 2560/2561 รวมทั้งติดตามภาวะการค้ามันสำปะหลังและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ที่ห้องประชุมมนต์ธญา นายมนต์ชัย รุ่งชาญชั ประธานบริหารบริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป ได้เปิดห้องประชุมให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ วัฒนวณิชย์กุลประธานคณะสำรวจมันสําปะหลัง 4 สมาคมนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย รวมทั้ง ผู้แทนหน่วยราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน ประชุมสอบถามข้อมูลผู้ค้ามันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดตาก

 

การประชุมก็เป็นไปอย่างเข้มข้น ได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาสถานการณ์การส่งออกยังต่างประเทศ   และการเพาะปลูกมันสำปะหลังใน 3 จังหวัดพบว่า พื้นที่แต่ละจังหวัดประสบปัญหาที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะภัยแล้ง เกี่ยวกับพันธุ์มันสำปะหลัง เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ และราคาจูงใจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของการเพาะปลูกพืชเกษตร  รวมทั้งการส่งเสริมของภาครัฐ ผลสรุปอย่างไม่เป็นทางการในที่ประชุม พบว่าพื้นที่เพาะปลูกภายในจังหวัดกำแพงเพชร มีการปลูกเพิ่มขึ้น ลดลง ไม่ต่างไปจาก 10 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าในฤดูกาลผลิตนี้จะมีเพิ่มพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกอ้อยและมีการคาดการณ์ว่าในปีหน้าราคาอ้อยจะตกต่ำ เกษตรกรจึงได้หันมาปลูกมันสำปะหลังที่คาดว่าราคาจะสูงขึ้นทดแทน

นอกจากนี้ที่ประชุม ยังได้รายงานถึงความก้าวหน้า ของ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป และอาคารสิงโตทอง ที่ได้ก่อสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจครบวงจร ที่ได้เริ่มต้นธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2544 ปัจจุบัน มีบริษัทในเครือ 4 บริษัท มีโรงสี 2 โรง โรงปรับปรุงคุณภาพข้าว 1 โรง มีคลังเก็บสินค้ารองรับจุกว่า1 ล้านตัน มีกำลังผลิต 2,000 ตันต่อวัน บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ และทางบริษัทยังเตรียมพร้อมรองรับ ความก้าวหน้าทางธุรกิจการค้าในยุค 4.0 ซึ่งอาคารสิงห์โตทองกรุ๊ป จะเป็นศูนย์กลางการค้าขายพืชผลทางการเกษตรแบบครบวงจรและทันสมัยรวมทั้งจะเป็น ระบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการซื้อขายรวมไปถึงนำไปสู่ตลาดโลก  

 

ซึ่งคุณมนต์ชัยได้ดำเนินการแปลงสาธิต ปลูกข้าว ปลูกมัน ปลูกข้าวโพด ดำเนินการศูนย์เรียนรู้เครื่องจักรทางการเกษตร และธุรกิจทางการเกษตร มีอาคารสิงห์โตทองกรุ๊ป เป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย และได้นำเทคโนโลยีไฮเทคสมัยใหม่ ที่เข้าถึงกลุ่มตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง แค่เพียงปลายนิ้วมือบน Smartphone ก็สามารถซื้อขายกันได้แล้วอย่างง่ายดาย นอกจากนี้แล้วในปัจจุบัน ผู้ประกอบการในจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร ยังเป็นผู้ส่งออกมันเส้นอันดับต้นของประเทศ อีกด้วย

รับชมวิดีโอ>>>>สิงห์โตทองกรุ๊ป ประชุม 4 สมาคมมันสําปะหลัง สถานการณ์ มันกำแพงเพชร

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

ราคาแนะนำมันเส้นส่งออก

     

 
Powered by Allweb Technology.