Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

658030
วันนี้65
เมื่อวานนี้115
สัปดาห์นี้65
เดือนนี้2319
ทั้งหมด658030

ข่าวสมาคมฯ

เข้าพบแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่...                            วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำ...  --อ่านต่อ--
ขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อเตรียมเข้าร่วม โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง (โครงการใหม่) ปี ...ดาวน์โหลด>>>> แบบสอบถามโครงการชดเชยดอกเบี้ย ปี 64-65ด่วน !! เรียน ท่านสมาชิก เรื่อง ขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อเตรียมเข้าร่วม โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง (โครงการใหม่) ปี 256...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เรื่อง ก...   ดาวน์โหลด 01_ประกาศ ฉ2 พ.ศ. 2564  เรื่องการควบคุมการขนย้าย >>>>>>> ดาวน์โหลด 02_เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขนย้าย >>>>>>> ดาวน์โหลด 03_คำสั่งประธาน >&...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

​“จุรินทร์”ไฟเชียวงบกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 2,500 ล...    “จุรินทร์”เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เคาะงบกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 2,500 ล้านบาท สำหรับใช้ดูแลสินค้าเกษตร 10 กลุ่ม ในปีงบประมาณ 65 พร้อมกำหนด 5 มาตรการที่จะนำมาใช้ผลักดันราคา           นายจุรินทร์ ลักษณวิ...  --อ่านต่อ--
“จุรินทร์”เคาะเดินหน้าประกันรายได้มันปี 3 ไฟเขียวล...     “จุรินทร์”ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เคาะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ปี 3 กำหนดเงื่อนไขเหมือนเดิม ประกันกิโลละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน แต่ระยะเวลาการรับสิทธิ์ของเกษตรกรจะครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น วงเงิน 6...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ชาวไร่มีเฮมันสำปะหลังราคาพุ่ง ผลผลิตลดเหลือ26ล้านตัน-ส่งออกคึก

นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2561 คาดการณ์ว่าจะน้อยมากไม่น่าจะเกิน 26 ล้านตันโดยเฉพาะภาคอีสาน เพราะพื้นที่เพาะปลูกน้อยลง คุณภาพลดลง

ส่วนสภาพอากาศไม่น่าจะมีผลมากนักซึ่งผลผลิตออกมากที่สุดช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี ส่งผลให้ราคาดีขึ้น มันเส้นอยู่ที่ 210 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิม 200 เหรียญสหรัฐต่อตัน แนวโน้มจะดีขึ้นต่อเนื่อง เพราะความต้องการยังสูงโดยเฉพาะจีนนำไปผลิตเอทานอล ส่วนการนำเข้าไม่น่าจะมาก เนื่องจากกัมพูชาได้รับผลกระทบราคาตกต่ำเช่นเดียวกับไทย

นางสุรีย์ ยอดประจง กรรมการและที่ปรึกษา สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เปิดเผยว่า การออกมาตรการนำเข้าเป็นเรื่องดี ช่วยควบคุมดูแลและสามารถติดตามได้หากมีปัญหาเรื่องโรค ขณะที่ปริมาณมันสำปะหลังในปี 2561 อาจจะลดลง เป็นผลมาจากปัญหาราคาตกต่ำ ภัยแล้ง เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นมากขึ้น แต่จะมีผลต่อราคาดีขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกผลผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในภาพรวมปี 2561 คาดการณ์ขยายตัว 10-11 ล้านตัน

ขณะที่ปริมาณการส่งออกปี 2560 จะมากกว่า 10 ล้านตัน มูลค่าอยู่ที่ 2,900 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะราคามันเส้นอยู่ที่ 2.25-2.40 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนของเกษตรกรอยู่ที่ 1.90 บาทต่อกิโลกรัม แนวโน้มราคาอาจปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาตลาดโลกแนวโน้มขยับขึ้นอยู่ที่ 205-212 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศเตรียมออกไปโรดโชว์ ทั้งในตุรกี เกาหลี ญี่ปุ่น และเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับมันสำปะหลังในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อลดความเสี่ยงจากการส่งออกไปตลาดจีน ซึ่งไทยส่งออกถึง 90%ในปีหน้าคาดว่าการส่งออกและราคาในประเทศจะดีขึ้น ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่น่ากังวล และต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายกีรติกล่าวต่อไปว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกมาตรการเพิ่มเติม เรื่องการกำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยกำหนดให้ก่อนการนำเข้าต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำเข้า และหลังนำเข้า กรมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจคุณภาพของมันสำปะหลัง หากพบไม่ได้คุณภาพจะไม่ให้ผู้ประกอบการรายนั้นนำเข้าในครั้งต่อไป จนกว่าจะมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดี กรมจะปลดล็อกและให้มีการนำเข้าปกติ

“มาตรการเดิมของการนำเข้า กรมจะกำหนดให้ผู้นำเข้าขึ้นทะเบียน จะต้องมีเอกสารการนำเข้า ประกอบด้วยใบรับรองเรื่องของโรค คุณภาพ อย่างไรก็ดี กรมไม่ได้ห้ามนำเข้า เพียงแต่กำหนดมาตรการดูแลการนำเข้าเพิ่มเติม เพื่อจะได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารในการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ติดตาม แก้ไขต่อไป”

ที่มาประชาชาติธุรกิจ 3 มกราคม 2561

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

ราคาแนะนำมันเส้นส่งออก

     

 
Powered by Allweb Technology.