Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.25 - 2.53

1.85 - 2.13

ปักธงชัย

2.40

2.00

สีคิ้ว

2.50

2.25

หนองบุญมาก

2.25 - 2.45

2.00 -2.20

ครบุรี

2.30

2.00

เสิงสาง

2.40 - 2.70

2.00 - 2.30

พิมาย

2.30

2.05

ด่านขุนทด

2.40 - 2.50

2.15 - 2.20

ขามทะเลสอ

2.55

2.15

ชุมพวง

2.20

1.95

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.60

ชลบุรี

2.80 - 2.85


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


5.10 - 6.00

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

26 ตุลาคม 2560

187
31 ตุลาคม 2560 187

2 พฤศจิกายน 2560

187

7 พฤศจิกายน 2560

191
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

24 ตุลาคม 2560

 375
11.60
31 ตุลาคม 2560 380
11.90
 7 พฤศจิกายน 2560 385
12.00
14 พฤศจิกายน 2560 395

12.30

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.25 - 2.53

1.85 - 2.13

ปักธงชัย

2.40

2.00

สีคิ้ว

2.50

2.25

หนองบุญมาก

2.25 - 2.40

2.00 -2.15

ครบุรี

2.30

2.00

เสิงสาง

2.35 - 2.70

1.95 - 2.30

พิมาย

2.20

1.95

ด่านขุนทด

2.40 - 2.45

2.15

ขามทะเลสอ

2.35

2.10

ชุมพวง

2.20

1.95

กำลังการผลิตเฉลี่ย

60% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.60

ชลบุรี

2.80 - 2.85


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


5.10 - 6.00

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

26 ตุลาคม 2560

187
31 ตุลาคม 2560 187

2 พฤศจิกายน 2560

187

7 พฤศจิกายน 2560

191
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

17 ตุลาคม 2560

 370
11.40
24 ตุลาคม 2560 375
11.60
31 ตุลาคม 2560 380
11.90
7 พฤศจิกายน 2560 385

12.00

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.25 - 2.53

1.85 - 2.13

ปักธงชัย

2.35

1.95

สีคิ้ว

2.50

2.25

หนองบุญมาก

2.20 - 2.35

1.95 - 2.10

ครบุรี

2.20

1.90

เสิงสาง

2.30 - 2.65

1.90 - 2.25

พิมาย

2.15

1.90

ด่านขุนทด

2.40 - 2.45

2.15

ขามทะเลสอ

2.30

2.05

ชุมพวง

2.15

1.90

กำลังการผลิตเฉลี่ย

69% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.55 - 2.60

ชลบุรี

2.75 - 2.80


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


5.10 - 6.00

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

26 ตุลาคม 2560

187
31 ตุลาคม 2560 187

2 พฤศจิกายน 2560

187

7 พฤศจิกายน 2560

191
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

17 ตุลาคม 2560

 370
11.40
24 ตุลาคม 2560 375
11.60
31 ตุลาคม 2560 380
11.90
7 พฤศจิกายน 2560 385

12.00

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.20 - 2.50 

1.80 - 2.10

ปักธงชัย

2.30

1.90

สีคิ้ว

2.35 - 2.45

2.10 - 2.20

หนองบุญมาก

2.15 - 2.30

1.90 - 2.05

ครบุรี

2.20

1.90

เสิงสาง

2.30 - 2.50

1.90 - 2.10

พิมาย

2.15

1.90

ด่านขุนทด

2.40 - 2.45

2.15

ขามทะเลสอ

2.30

2.05

ชุมพวง

2.15

1.90

กำลังการผลิตเฉลี่ย

70% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.55 - 2.60

ชลบุรี

2.75 - 2.80


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


5.10 - 6.00

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

26 ตุลาคม 2560

187
31 ตุลาคม 2560 187

2 พฤศจิกายน 2560

187

7 พฤศจิกายน 2560

191
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

17 ตุลาคม 2560

 370
11.40
24 ตุลาคม 2560 375
11.60
31 ตุลาคม 2560 380
11.90
7 พฤศจิกายน 2560 385

12.00

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.20 - 2.50 

1.80 - 2.10

ปักธงชัย

2.30

1.90

สีคิ้ว

2.30 - 2.35

2.05 - 2.10

หนองบุญมาก

2.15 - 2.25

1.85 - 2.00

ครบุรี

2.20

1.90

เสิงสาง

2.30 - 2.50

1.90 - 2.10

พิมาย

2.15

1.90

ด่านขุนทด

2.30 - 2.45

2.00 - 2.15

ขามทะเลสอ

2.30

2.05

ชุมพวง

2.10

1.85

กำลังการผลิตเฉลี่ย

70% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.55 - 2.60

ชลบุรี

2.75 - 2.80


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


5.10 - 6.00

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

26 ตุลาคม 2560

187
31 ตุลาคม 2560 187

2 พฤศจิกายน 2560

187

7 พฤศจิกายน 2560

191
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

17 ตุลาคม 2560

 370
11.40
24 ตุลาคม 2560 375
11.60
31 ตุลาคม 2560 380
11.90
7 พฤศจิกายน 2560 385

12.00

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย Powered by Allweb Technology.