Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 มิถุนายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.10 - 3.15

2.70 - 2.75

ปักธงชัย

3.20

2.80

สีคิ้ว

3.15 - 3.30

2.90 - 3.05

หนองบุญมาก

2.95

2.65

ครบุรี

3.05

2.75

เสิงสาง

3.20 - 3.25

2.80 - 2.85

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

3.30 - 3.40

3.00

ขามทะเลสอ

3.25

2.85

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

 3.40

ชลบุรี

 3.45 - 3.50


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.00 - 7.40

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.10 - 3.15

2.70 - 2.75

ปักธงชัย

3.20

2.80

สีคิ้ว

3.15 - 3.35

2.90 - 3.10

หนองบุญมาก

2.95

2.65

ครบุรี

3.10

2.80

เสิงสาง

3.20 - 3.25

2.80 - 2.85

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

3.35 - 3.55

3.05 - 3.15

ขามทะเลสอ

3.25

2.85

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

 3.40

ชลบุรี

 3.45 - 3.50


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.00 - 7.40

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 มิถุายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.15 - 3.25

2.75 - 2.85

ปักธงชัย

3.25

2.85

สีคิ้ว

3.20 - 3.35

2.95 - 3.10

หนองบุญมาก

3.00

2.75

ครบุรี

-

-

เสิงสาง

3.25

2.85 

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

3.40 - 3.65

3.10 - 3.25

ขามทะเลสอ

3.25

2.85

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

 3.35 - 3.40

ชลบุรี

 3.45 - 3.50


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.00 - 7.40

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 มิถุายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.15 - 3.25

2.75 - 2.85

ปักธงชัย

3.30

2.90

สีคิ้ว

3.20 - 3.35

2.95 - 3.10

หนองบุญมาก

3.05

2.75

ครบุรี

-

-

เสิงสาง

3.25 - 3.30

2.85 - 2.90 

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

3.45 - 3.65

3.15 - 3.25

ขามทะเลสอ

3.35

2.95

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

 3.35 - 3.40

ชลบุรี

 3.45 - 3.50


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.00 - 7.40

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 มิถุายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.15 - 3.25

2.75 - 2.85

ปักธงชัย

3.30

2.90

สีคิ้ว

3.15 - 3.35

2.90 - 3.10

หนองบุญมาก

3.05

2.75

ครบุรี

-

-

เสิงสาง

3.30 - 3.35

2.90 - 2.95 

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

3.45 - 3.65

3.15 - 3.25

ขามทะเลสอ

3.50

3.10

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

 3.35 - 3.40

ชลบุรี

 3.45 - 3.50


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.00 - 7.40

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 
Powered by Allweb Technology.