Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.65 - 2.78

2.30 - 2.40

ปักธงชัย

2.70

2.30

สีคิ้ว

2.65 - 2.75

2.40 - 2.50

หนองบุญมาก

2.75 - 2.80

2.45 - 2.55

ครบุรี

2.65

2.35

เสิงสาง

2.65 - 2.90

2.25 - 2.55

พิมาย

2.80

2.55

ด่านขุนทด

2.80 - 2.85

2.50 - 2.55

ขามทะเลสอ

2.80

2.40

ชุมพวง

2.65

2.40

กำลังการผลิตเฉลี่ย

80% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.10

ชลบุรี

3.10 - 3.15


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.25 - 6.37

 

 
                    ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.65 - 2.73

2.25 - 2.40

ปักธงชัย

2.70

2.30

สีคิ้ว

2.65 - 2.75

2.40 - 2.50

หนองบุญมาก

2.70 - 2.80

2.40 - 2.55

ครบุรี

2.65

2.35

เสิงสาง

2.65 - 2.90

2.25 - 2.55

พิมาย

2.70

2.45

ด่านขุนทด

2.75 - 2.85

2.45 - 2.55

ขามทะเลสอ

2.80

2.40

ชุมพวง

2.60

2.35

กำลังการผลิตเฉลี่ย

78% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.05

ชลบุรี

3.15 - 3.20


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.25 - 6.37

 

 
                    ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.65 - 2.73

2.25 - 2.40

ปักธงชัย

2.65

2.25

สีคิ้ว

2.65 - 2.75

2.40 - 2.50

หนองบุญมาก

2.65 - 2.75

2.35 - 2.50

ครบุรี

2.65

2.35

เสิงสาง

2.65 - 2.75

2.25 - 2.35

พิมาย

2.65

2.40

ด่านขุนทด

2.75 - 2.85

2.45 - 2.55

ขามทะเลสอ

2.80

2.40

ชุมพวง

2.60

2.35

กำลังการผลิตเฉลี่ย

85% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.05

ชลบุรี

3.15 - 3.20


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.25 - 6.37

 

 
                    ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.65 - 2.73

2.25 - 2.40

ปักธงชัย

2.65

2.25

สีคิ้ว

2.65 - 2.75

2.40 - 2.50

หนองบุญมาก

2.70 - 2.75

2.40 - 2.50

ครบุรี

2.55

2.25

เสิงสาง

2.65 - 2.75

2.25 - 2.35

พิมาย

2.65

2.40

ด่านขุนทด

2.75 - 2.85

2.45 - 2.55

ขามทะเลสอ

2.80

2.40

ชุมพวง

2.60

2.35

กำลังการผลิตเฉลี่ย

87% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.00 - 3.05

ชลบุรี

3.10 - 3.15


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.25 - 6.35

 

 
                    ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.65 - 2.73

2.25 - 2.40

ปักธงชัย

2.65

2.25

สีคิ้ว

2.65 - 2.70

2.40 - 2.50

หนองบุญมาก

2.70 - 2.75

2.40 - 2.50

ครบุรี

2.55

2.25

เสิงสาง

2.65 - 2.80

2.25 - 2.40

พิมาย

2.65

2.40

ด่านขุนทด

2.75 - 2.80

2.45 - 2.50

ขามทะเลสอ

2.80

2.40

ชุมพวง

2.60

2.35

กำลังการผลิตเฉลี่ย

84% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.00 - 3.05

ชลบุรี

3.10 - 3.15


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.25 - 6.35

 

 
                    ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 
Powered by Allweb Technology.