Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน 2565


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

2.95 - 3.10

2.55 - 2.70

 ปักธงชัย

3.00

2.60

 สีคิ้ว

3.00- 3.15

2.75 - 2.90

 หนองบุญมาก

2.90 - 3.05

2.60 - 2.75

 ครบุรี

2.95

2.65

 เสิงสาง

2.85 - 3.35

2.45 - 3.05

 พิมาย

3.30

2.90

 ด่านขุนทด

3.10 - 3.20 2.70

 ขามทะเลสอ

3.40

2.90

 ชุมพวง

2.90

2.65

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

54%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

 4.60 - 4.80

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.00 - 5.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.10 - 8.37
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 มีนาคม 2565


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

2.95 - 3.10

2.55 - 2.70

 ปักธงชัย

3.00

2.60

 สีคิ้ว

3.00- 3.15

2.75 - 2.90

 หนองบุญมาก

2.90 - 3.05

2.60 - 2.75

 ครบุรี

2.95

2.65

 เสิงสาง

2.85 - 3.35

2.45 - 3.05

 พิมาย

3.30

2.90

 ด่านขุนทด

3.10 - 3.20 2.60 - 2.70

 ขามทะเลสอ

3.40

2.90

 ชุมพวง

2.90

2.65

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

55%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

 4.60 - 4.80

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.00 - 5.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.00 - 8.22
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 มีนาคม 2565


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

2.95 - 3.10

2.55 - 2.70

 ปักธงชัย

3.00

2.60

 สีคิ้ว

3.00- 3.15

2.75 - 2.90

 หนองบุญมาก

2.90 - 3.05

2.60 - 2.75

 ครบุรี

2.95

2.65

 เสิงสาง

2.85 - 3.25

2.45 - 3.00

 พิมาย

3.30

2.90

 ด่านขุนทด

3.05 - 3.20 2.60 - 2.70

 ขามทะเลสอ

3.40

2.90

 ชุมพวง

2.90

2.65

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

62%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

 4.60 - 4.80

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.00 - 5.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.00 - 8.22
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2565


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

2.95 - 3.10

2.55 - 2.70

 ปักธงชัย

3.00

2.60

 สีคิ้ว

3.00- 3.15

2.75 - 2.90

 หนองบุญมาก

2.90 - 3.05

2.60 - 2.75

 ครบุรี

2.95

2.65

 เสิงสาง

2.85 - 3.25

2.45 - 3.00

 พิมาย

-

-

 ด่านขุนทด

3.05 - 3.20 2.60 - 2.70

 ขามทะเลสอ

3.30

2.80

 ชุมพวง

2.90

2.65

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

65%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

 4.60 - 4.80

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.00 - 5.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.00 - 8.22
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 มีนาคม 2565


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

2.95 - 3.10

2.55 - 2.70

 ปักธงชัย

3.00

2.60

 สีคิ้ว

3.00- 3.10

2.75 - 2.85

 หนองบุญมาก

2.90 - 3.05

2.60 - 2.75

 ครบุรี

2.95

2.65

 เสิงสาง

2.85 - 3.25

2.45 - 3.00

 พิมาย

-

-

 ด่านขุนทด

3.00 - 3.10 2.60

 ขามทะเลสอ

3.30

2.80

 ชุมพวง

2.90

2.65

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

60%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

 4.60 - 4.80

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

4.90 - 5.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.80 - 8.07
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.