Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.35

2.95

ปักธงชัย

3.50

3.10

สีคิ้ว

3.20 - 3.55

2.95 - 3.30

หนองบุญมาก

3.30 - 3.45

2.90 - 3.20

ครบุรี

-

-

เสิงสาง

3.60 - 3.70

3.20 - 3.30

พิมาย

3.25

3.00

ด่านขุนทด

3.45 - 3.70

3.20 - 3.30

ขามทะเลสอ

3.70

3.30

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

 3.30

ชลบุรี

 3.35 - 3.40


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.15 - 7.40

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.60

3.20

ปักธงชัย

3.50

3.10

สีคิ้ว

3.20 - 3.55

2.95 - 3.30

หนองบุญมาก

3.30 - 3.45

3.00 - 3.20

ครบุรี

3.40

3.10

เสิงสาง

3.60 - 3.70

3.20 - 3.30

พิมาย

3.35

3.10

ด่านขุนทด

3.45 - 3.70

3.20 - 3.30

ขามทะเลสอ

3.70

3.30

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.25 - 3.30

ชลบุรี

 3.35 - 3.40


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.15 - 7.40

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.20 - 3.45

2.80 - 3.05

ปักธงชัย

3.45

3.05

สีคิ้ว

3.15 - 3.55

2.90 - 3.30

หนองบุญมาก

3.30 - 3.45

3.00 - 3.20

ครบุรี

3.40

3.10

เสิงสาง

3.45 - 3.70

3.05 - 3.30

พิมาย

3.40

3.15

ด่านขุนทด

3.40 - 3.65

3.15 - 3.25

ขามทะเลสอ

3.70

3.30

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.25 - 3.30

ชลบุรี

 3.35 - 3.40


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.15 - 7.40

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.20 - 3.40

2.80 - 3.00

ปักธงชัย

3.35

2.95

สีคิ้ว

3.25 - 3.65

3.00 - 3.30

หนองบุญมาก

3.30 - 3.45

3.00 - 3.20

ครบุรี

3.35

3.05

เสิงสาง

3.40 - 3.70

3.00 - 3.30

พิมาย

3.45

3.20

ด่านขุนทด

3.40 - 3.55

3.15 - 3.25

ขามทะเลสอ

3.70

3.30

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.25 - 3.30

ชลบุรี

 3.35 - 3.40


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.15 - 7.40

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 เมษายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.20 - 3.35

2.80 - 2.95

ปักธงชัย

3.35

2.95

สีคิ้ว

3.15 - 3.25

2.95 - 3.00

หนองบุญมาก

3.30 - 3.45

3.00 - 3.20

ครบุรี

3.35

3.05

เสิงสาง

3.35 - 3.80

2.95 - 3.40

พิมาย

3.45

3.20

ด่านขุนทด

3.40 - 3.55

3.15 - 3.25

ขามทะเลสอ

3.70

3.30

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.25 - 3.30

ชลบุรี

 3.35 - 3.40


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.15 - 7.40

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 
Powered by Allweb Technology.