Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.30 - 2.60

1.90 - 2.20

ปักธงชัย

2.45

2.05

สีคิ้ว

2.65 - 2.70

2.40 - 2.45

หนองบุญมาก

2.40 - 2.50

2.15 - 2.25

ครบุรี

2.45

2.15

เสิงสาง

2.40 - 2.80

2.00 - 2.40

พิมาย

2.40

2.15

ด่านขุนทด

2.60 - 2.75

2.35 - 2.45

ขามทะเลสอ

2.55

2.15

ชุมพวง

2.30

2.05

กำลังการผลิตเฉลี่ย

63% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.90

ชลบุรี

3.00


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.10 - 6.30

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

6 ธันวาคม 2560

200
14 ธันวาคม 2560 200

19 ธันวาคม 2560

205

26 ธันวาคม 2560

205
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

 5 ธันวาคม 2560

430
13.20
12 ธันวาคม 2560 430
13.20
19 ธันวาคม 2560 430
13.20
26 ธันวาคม 2560 435

13.30

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ธันวาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.25 - 2.50

1.85 - 2.20

ปักธงชัย

2.45

2.05

สีคิ้ว

2.55

2.30

หนองบุญมาก

2.40 - 2.45

2.10 - 2.20

ครบุรี

2.45

2.15

เสิงสาง

2.45 - 2.65

2.05 - 2.25

พิมาย

2.40

2.15

ด่านขุนทด

2.55 - 2.70

2.25 - 2.40

ขามทะเลสอ

2.55

2.15

ชุมพวง

2.30

2.05

กำลังการผลิตเฉลี่ย

90% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.85

ชลบุรี

2.95 - 3.00


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.10 - 6.30

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

28 พฤศจิกายน 2560

196
 6 ธันวาคม 2560 200

14 ธันวาคม 2560

200

19 ธันวาคม 2560

205
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

28 พฤศจิกายน 2560

430
13.20
 5 ธันวาคม 2560 430
13.20
12 ธันวาคม 2560 430
13.20
19 ธันวาคม 2560 430

13.20

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.25 - 2.50

1.85 - 2.10

ปักธงชัย

2.50

2.10

สีคิ้ว

2.55

2.30

หนองบุญมาก

2.35 - 2.45

2.05 - 2.20

ครบุรี

2.45

2.15

เสิงสาง

2.45 - 2.65

2.05 - 2.25

พิมาย

2.40

2.15

ด่านขุนทด

2.55 - 2.65

2.25 - 2.35

ขามทะเลสอ

2.55

2.15

ชุมพวง

2.30

2.05

กำลังการผลิตเฉลี่ย

87% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.85

ชลบุรี

2.95 - 3.00


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.10 - 6.30

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

28 พฤศจิกายน 2560

196
 6 ธันวาคม 2560 200

14 ธันวาคม 2560

200

19 ธันวาคม 2560

205
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

28 พฤศจิกายน 2560

430
13.20
 5 ธันวาคม 2560 430
13.20
12 ธันวาคม 2560 430
13.20
19 ธันวาคม 2560 430

13.20

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 ธันวาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.25 - 2.50

1.85 - 2.10

ปักธงชัย

2.45

2.05

สีคิ้ว

2.45 - 2.55

2.20 - 2.30

หนองบุญมาก

2.30 - 2.40

2.00 - 2.15

ครบุรี

2.45

2.15

เสิงสาง

2.45 - 2.75

2.05 - 2.35

พิมาย

2.40

2.15

ด่านขุนทด

2.50 - 2.55

2.25

ขามทะเลสอ

2.45

2.05

ชุมพวง

2.30

2.05

กำลังการผลิตเฉลี่ย

77% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.85

ชลบุรี

2.95 - 3.00


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.10 - 6.30

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

23 พฤศจิกายน 2560

196
28 พฤศจิยายน 2560 196

6 ธันวาคม 2560

200

12 ธันวาคม 2560

200
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

21 พฤศจิกายน 2560

410
12.80
28 พฤศจิกายน 2560 430
13.20
  5 ธันวาคม 2560 430
13.20
12 ธันวาคม 2560 430

13.20

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 ธันวาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.25 - 2.50

1.85 - 2.10

ปักธงชัย

2.45

2.05

สีคิ้ว

2.50 - 2.55

2.25 - 2.30

หนองบุญมาก

2.28 - 2.40

2.00 - 2.15

ครบุรี

2.30

2.00

เสิงสาง

2.40 - 2.70

2.00 - 2.30

พิมาย

2.40

2.15

ด่านขุนทด

2.50 - 2.55

2.25

ขามทะเลสอ

2.45

2.05

ชุมพวง

2.30

2.05

กำลังการผลิตเฉลี่ย

87% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.85

ชลบุรี

2.95 - 3.00


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.10 - 6.30

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

23 พฤศจิกายน 2560

196
28 พฤศจิยายน 2560 196

6 ธันวาคม 2560

200

12 ธันวาคม 2560

200
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

21 พฤศจิกายน 2560

410
12.80
28 พฤศจิกายน 2560 430
13.20
  5 ธันวาคม 2560 430
13.20
12 ธันวาคม 2560 430

13.20

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย Powered by Allweb Technology.