Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

พาณิชย์ ตรวจเข้มมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังส่งออก สร้างความเชื่อมั่นผู้ซื้อ

 

    

 

กรมการค้าต่างประเทศคุมเข้มมาตรฐานมันสำปะหลังส่งออก ส่งทีมออกตรวจสอบสินค้ามันสำปะหลังให้ผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกำชับธุรกิจตรวจสอบตรวจให้ถูกต้อง เผยยังจะไปตรวจถึงขั้นตอนการส่งออกด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และช่วยยกระดับราคาหัวมันสำปะหลังสดให้เพิ่มขึ้น ล่าสุดตลาดจีนมีความต้องการซื้อไปผลิตแอลกอฮอล์ และรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมีขั้นช่วงปลายม.ค.63

 

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตมันสำปะหลัง ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การค้า และกำกับดูแลการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะสินค้าแป้งมันสำปะหลังดิบ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ถูกกำหนดให้เป็นสินค้ามาตรฐาน ซึ่งในการส่งออกทุกล็อตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อใช้ประกอบพิธีการศุลกากร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้ามันสำปะหลังจากประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

 

“กรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบโรงงานมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และยังได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้เคร่งครัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมีความเป็นกลางในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รวมทั้งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า ออกไปกำกับดูแลการส่งออกสินค้ามาตรฐานดังกล่าว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดด้วย”

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดสินค้ามันสำปะหลังให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งจะเป็นการยกระดับราคาสินค้ามาตรฐาน และในที่สุดจะส่งผลให้ราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น สอดรับกับนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

 

นายกีรติ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีน ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปผลิตแอลกอฮอล์รองรับฤดูหนาวของจีนที่กำลังจะมาถึง รวมถึงเทศกาลตรุษจีนในช่วงปลายเดือนม.ค.2563 กรมฯ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อช่วยยกระดับราคาหัวมันสำปะหลังสดให้สูงขึ้น

 

ปัจจุบัน เป็นช่วงที่ฤดูกาลหัวมันสำปะหลังเริ่มออกสู่ตลาด โดยหัวมันสดส่วนหนึ่งจะเข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นแป้งมันสำปะหลัง และอีกส่วนหนึ่งจะเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ได้แก่ มันเส้น มันชิ้น และมันอัดเม็ด โดยสถานการณ์ราคามันสำปะหลังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 2.15-2.50 บาท ที่เชื้อแป้ง 25% แต่หากเชื้อแป้ง 30% ราคาจะขยับขึ้นไปสูงถึงกก.ละ 2.85 บาท

 

สำหรับ ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในภาพรวมทุกประเภทสินค้าในช่วง 10 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณ 5.83 ล้านตัน ลดลง 17% คิดเป็นมูลค่า 2,260 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 13%

 

ที่มา : newsdatatoday.com 28 ธันวาคม 25862
Powered by Allweb Technology.