Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

อุบลฯ ผนึกกำลัง ต้านโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล (โรงงานผลิตเอทานอล และแป้งมันสำปะหลัง ต.นาดี อ.นาเยีย) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี / สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และเกษตรกรชาวไร่มันปะหลังในพื้นที่ตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จำนวน 100 ราย เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังให้ความรู้ และระดมมาตรการป้องกัน นำร่องโครงการตำบลต้านโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ

การอบรมในวันนี้ มุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้เกษตรกรเข้าใจ วิธีการจัดการกรณีพบเจอโรคฯ โดยนำร่องอบรมพื้นที่ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ เนื่องจากเป็นตำบลที่มีการปลูกมันสำปะหลัง และเป็นแหล่งที่มีผู้นำท่อนพันธุ์มาจำหน่ายแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งในจังหวัด พร้อมจะขยายการสร้างความรู้ไปยังพื้นที่ตำบลอื่นๆ ในจังหวัดที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังในเดือนต่อไป

 

ปัจจุบันสถานการณ์โรคฯ ในจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่เป็นที่น่าวิตก จากการสำรวจของส่วนราชการพบเจอแปลงที่เป็นโรคฯ ที่ต.โซง อำเภอน้ำยืน และต.โคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จำนวน 2 ราย 20 ไร่ พร้อมมีมาตการจัดการเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร) ซึ่งนับเป็นความโชคดีที่อำเภอพื้นที่ภายในจ.อุบลราชธานี ยังไม่พบเจอโรคฯ แต่เพื่อความไม่ประมาท และความยั่งยืนที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องเร่งสร้างการมีส่วนร่วมในการหามาตราการป้องกันไม่โรคเข้ามาในพื้นที่ ด้วยการที่เกษตรกรจะต้องช่วยกัน ร่วมกับมาตราการภาครัฐ ที่ออกมาป้องกันอย่างจริงจัง

โรคใบด่างมันสำปะหลังมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) สามารถเข้าทำลายมันสำปะหลังได้ทุกระยะการเจริญเติบโต มีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ หากพบต้นมันที่เป็นโรคต้องทำลายทิ้งทันที เกษตรกรชาวไร่มันฯ พบอาการของโรคฯ สามารถติดต่อแจ้งได้ที่ เกษตรอำเภอ หรือเกษตรตำบลประจำอำเภอ / เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร 081 967 2288

 

ที่มา : สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม
Powered by Allweb Technology.