Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อหัวมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และอุดรธานี

 

บ่ายวันนี้ เวลา 14.00 น.- 15.00 น.
ณ ลานมัน หจก.อุดรไพบูลย์ สมาชิกสมาคมฯ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

นายวันชัย แซ่เตีย กรรมการสมาคมฯ นายบรรเทิง กองทอง นายโชคชัย เอ็งอุทัยวัฒน์
เป็นผู้แทนสมาคมฯ และสมาชิกลานมันโรงแป้งในพื้นที่
ร่วมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์ ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อหัวมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และอุดรธานี

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Allweb Technology.