Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ขอเชิญร่วมงาน "งานวันมันสำปะหลังโคราช 2561" KORAT TAPIOCA FAIR 2018

 

8 - 13 ก.ค. 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 
Powered by Allweb Technology.