Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.95

3.30 - 3.55

ปักธงชัย

3.90

3.50

สีคิ้ว

3.95 - 4.00

3.65 - 3.75

หนองบุญมาก

3.65 - 3.90

3.40 - 3.60

ครบุรี

3.75

3.45

เสิงสาง

3.75 - 4.30

3.35 - 4.00

พิมาย

4.10

3.75

ด่านขุนทด

4.40 - 4.45 3.90 - 3.95

ขามทะเลสอ

4.35

3.85

ชุมพวง

3.85 - 3.90

3.45 - 3.65

บัวใหญ่

4.00

3.75

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.00 ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.80 - 9.10
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.