Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.45 - 2.50

2.05 - 2.10

ปักธงชัย

2.50

2.10

สีคิ้ว

2.50 

2.25

หนองบุญมาก

2.40 - 2.50

2.10 - 2.20

ครบุรี

2.30

2.00

เสิงสาง

2.45 - 2.85

2.05 - 2.45

พิมาย

2.50

2.25

ด่านขุนทด

2.60 - 2.65

2.20 - 2.25

ขามทะเลสอ

2.60

2.30

ชุมพวง

2.50

2.25

กำลังการผลิตเฉลี่ย

61%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.40 - 4.50

ชลบุรี

3.80 - 4.00


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

7.00 - 7.25

  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.40 - 2.50

2.00 - 2.10

ปักธงชัย

2.50

2.10

สีคิ้ว

2.50 

2.10

หนองบุญมาก

2.40 - 2.50

2.10 - 2.20

ครบุรี

2.30

2.00

เสิงสาง

2.45 - 2.85

2.05 - 2.45

พิมาย

2.50

2.25

ด่านขุนทด

2.60 - 2.65

2.20 - 2.25

ขามทะเลสอ

2.60

2.30

ชุมพวง

2.50

2.25

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.30 - 4.40

ชลบุรี

3.80 - 4.00


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

7.00 - 7.25

  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.40 - 2.50

2.00 - 2.10

ปักธงชัย

2.40

2.00

สีคิ้ว

2.50 

2.25 

หนองบุญมาก

2.40 - 2.50

2.10 - 2.20

ครบุรี

2.30

2.00

เสิงสาง

2.45 - 2.85

2.05 - 2.45

พิมาย

2.50

2.25

ด่านขุนทด

2.60 - 2.65

2.20 - 2.25

ขามทะเลสอ

2.60

2.30

ชุมพวง

2.50

2.25

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.30 - 4.40

ชลบุรี

3.80 - 4.00


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

7.00 - 7.25

  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.40 - 2.50

2.00 - 2.10

ปักธงชัย

2.45

2.05

สีคิ้ว

2.50 

2.25 

หนองบุญมาก

2.40 - 2.50

2.10 - 2.20

ครบุรี

2.35

2.05

เสิงสาง

2.45 - 2.85

2.05 - 2.45

พิมาย

2.50

2.25

ด่านขุนทด

2.60 - 2.65

2.20 - 2.25

ขามทะเลสอ

2.60

2.30

ชุมพวง

2.50

2.25

กำลังการผลิตเฉลี่ย

66%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.30 - 4.40

ชลบุรี

3.80 - 4.00


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

7.00 - 7.25

  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.40 - 2.50

2.00 - 2.10

ปักธงชัย

2.45

2.05

สีคิ้ว

2.50 - 2.55

2.25 - 2.30

หนองบุญมาก

2.40 - 2.50

2.10 - 2.20

ครบุรี

2.35

2.05

เสิงสาง

2.45 - 2.85

2.05 - 2.45

พิมาย

2.50

2.25

ด่านขุนทด

2.60 - 2.65

2.20 - 2.25

ขามทะเลสอ

2.60

2.30

ชุมพวง

2.50

2.25

กำลังการผลิตเฉลี่ย

54%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.30 - 4.40

ชลบุรี

3.80 - 4.00


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

7.00 - 7.25

  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.