Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 มกราคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.40 

2.00 

ปักธงชัย

2.35

1.95

สีคิ้ว

2.30 - 2.40

2.05 - 2.20

หนองบุญมาก

2.30 - 2.40

2.00 - 2.10

ครบุรี

2.35

2.05

เสิงสาง

2.37 - 2.70

1.97 - 2.40

พิมาย

2.25

2.00

ด่านขุนทด

2.50

 2.10

ขามทะเลสอ

2.30

1.90

ชุมพวง

2.30

2.05

กำลังการผลิตเฉลี่ย

76%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 3.90 
ชลบุรี (อำเภอเมือง) 3.90 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.45 - 6.90
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 มกราคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.40 - 2.45

2.00 - 2.05

ปักธงชัย

2.40

2.00

สีคิ้ว

2.30 - 2.45

2.05 - 2.20

หนองบุญมาก

2.35 - 2.40

2.05 - 2.15

ครบุรี

2.40

2.10

เสิงสาง

2.40 - 2.70

2.00 - 2.40

พิมาย

2.25

2.00

ด่านขุนทด

2.50

 2.10

ขามทะเลสอ

2.30

1.90

ชุมพวง

2.35

2.10

กำลังการผลิตเฉลี่ย

79%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 3.90 
ชลบุรี (อำเภอเมือง) 3.90 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.45 - 6.90
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 มกราคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.40 - 2.50

2.00 - 2.10

ปักธงชัย

2.40

2.00

สีคิ้ว

2.30 - 2.50

2.05 - 2.25

หนองบุญมาก

2.35 - 2.45

2.05 - 2.15

ครบุรี

2.40

2.10

เสิงสาง

2.40 - 2.75

2.00 - 2.45

พิมาย

2.35

2.10

ด่านขุนทด

2.50 - 2.55

 2.10 - 2.15 

ขามทะเลสอ

2.30

1.90

ชุมพวง

2.40

2.15

กำลังการผลิตเฉลี่ย

79%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 3.90 
ชลบุรี (อำเภอเมือง) 3.90 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.50 - 7.00
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 มกราคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.45 - 2.55

2.05 - 2.15

ปักธงชัย

2.45

2.04

สีคิ้ว

2.30 - 2.65

2.05 - 2.40

หนองบุญมาก

2.40 - 2.50

2.10 - 2.20

ครบุรี

2.45

2.15

เสิงสาง

2.50 - 2.80

2.10 - 2.50

พิมาย

2.45

2.20

ด่านขุนทด

2.45 - 2.55

 2.15 

ขามทะเลสอ

2.35

1.95

ชุมพวง

2.45

2.20

กำลังการผลิตเฉลี่ย

74%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 3.90 
ชลบุรี (อำเภอเมือง) 3.90 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.50 - 7.20
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 มกราคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.50 - 2.55

2.10 - 2.15

ปักธงชัย

2.55

2.15

สีคิ้ว

2.30 - 2.65

2.05 - 2.40

หนองบุญมาก

2.40 - 2.50

2.10 - 2.20

ครบุรี

2.45

2.15

เสิงสาง

2.50 - 2.80

2.10 - 2.50

พิมาย

2.50

2.25

ด่านขุนทด

2.50 - 2.55

 2.15 - 2.20

ขามทะเลสอ

2.40

2.00

ชุมพวง

2.45

2.20

กำลังการผลิตเฉลี่ย

64%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 3.90 
ชลบุรี (อำเภอเมือง) 3.90 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.50 - 7.20
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.