Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 กันยายน 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.75 - 2.95

2.40 - 2.55

 ปักธงชัย

2.85

2.45

 สีคิ้ว

2.80

2.55

 หนองบุญมาก

2.65 - 2.75

2.40 - 2.45

 ครบุรี

2.70

2.40

 เสิงสาง

2.80 - 3.20

2.40 - 2.95

 พิมาย

2.95

2.70

 ด่านขุนทด

2.90 - 2.95

2.50 - 2.55

 ขามทะเลสอ

3.00

2.60

 ชุมพวง

2.60

2.35

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

58%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)  4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.20- 7.55
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 กันยายน 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.75 - 2.95

2.40 - 2.55

 ปักธงชัย

2.85

2.45

 สีคิ้ว

2.80

2.55

 หนองบุญมาก

2.65 - 2.75

2.40 - 2.45

 ครบุรี

2.70

2.40

 เสิงสาง

2.80 - 3.20

2.40 - 2.95

 พิมาย

2.95

2.70

 ด่านขุนทด

2.90 - 2.95

2.50 - 2.55

 ขามทะเลสอ

3.00

2.60

 ชุมพวง

2.60

2.35

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

56%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)  4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.20- 7.55
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 กันยายน 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.75 - 2.95

2.40 - 2.55

 ปักธงชัย

2.85

2.45

 สีคิ้ว

2.75 - 2.80

2.50 - 2.55

 หนองบุญมาก

2.65 - 2.75

2.40 - 2.45

 ครบุรี

2.70

2.40

 เสิงสาง

2.80 - 3.20

2.40 - 2.95

 พิมาย

2.90

2.65

 ด่านขุนทด

2.90 - 2.95

2.50 - 2.55

 ขามทะเลสอ

3.00

2.60

 ชุมพวง

2.60

2.35

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

57%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)  4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.20- 7.70
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 กันยายน 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.75 - 2.95

2.40 - 2.55

 ปักธงชัย

2.85

2.45

 สีคิ้ว

2.75 - 2.80

2.50 - 2.55

 หนองบุญมาก

2.65 - 2.75

2.40 - 2.45

 ครบุรี

2.70

2.40

 เสิงสาง

2.80 - 3.20

2.40 - 2.95

 พิมาย

2.90

2.65

 ด่านขุนทด

2.90 - 2.95

2.50 - 2.55

 ขามทะเลสอ

3.00

2.60

 ชุมพวง

2.60

2.35

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

56%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)  4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.40- 7.70
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 กันยายน 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.75 - 2.95

2.40 - 2.55

 ปักธงชัย

2.85

2.45

 สีคิ้ว

2.80

2.55

 หนองบุญมาก

2.65 - 2.75

2.40 - 2.45

 ครบุรี

2.70

2.40

 เสิงสาง

2.80 - 3.20

2.40 - 2.95

 พิมาย

2.90

2.65

 ด่านขุนทด

2.85

2.45

 ขามทะเลสอ

3.00

2.60

 ชุมพวง

2.60

2.35

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)  4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.40- 7.70
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.