Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 สิงหาคม 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.55 - 3.65

3.15 - 3.25

 ปักธงชัย

3.55

3.15

 สีคิ้ว

3.55

3.30

 หนองบุญมาก

3.40 - 3.55

3.10 - 3.25

 ครบุรี

3.65

3.35

เสิงสาง

3.55 - 3.95

3.15 - 3.65

 พิมาย

3.45

3.15

 ด่านขุนทด

3.90 3.40

 ขามทะเลสอ

3.90

3.40

 ชุมพวง

3.15 - 3.40

2.90 - 3.15

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

 60%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.80 - 5.90ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.30 - 8.80
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.55 - 3.65

3.15 - 3.25

 ปักธงชัย

3.55

3.15

 สีคิ้ว

3.55

3.30

 หนองบุญมาก

3.40 - 3.50

3.10 - 3.20

 ครบุรี

3.65

3.35

เสิงสาง

3.50 - 3.85

3.10 - 3.55

 พิมาย

3.45

3.15

 ด่านขุนทด

3.90 - 4.15 3.40

 ขามทะเลสอ

3.90

3.40

 ชุมพวง

3.15

2.90

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.80 - 5.90ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.30 - 8.80
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.45 - 3.65

3.05 - 3.25

 ปักธงชัย

3.55

3.15

 สีคิ้ว

3.55

3.30

 หนองบุญมาก

3.35 - 3.50

3.05 - 3.20

 ครบุรี

3.65

3.35

เสิงสาง

3.50 - 3.80

3.10 - 3.50

 พิมาย

3.45

3.15

 ด่านขุนทด

3.90 - 4.15 3.40

 ขามทะเลสอ

3.90

3.40

 ชุมพวง

-

-

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.80 - 5.90ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.20 - 8.60
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 กรกฎาคม 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.45 - 3.65

3.05 - 3.25

 ปักธงชัย

3.55

3.15

 สีคิ้ว

3.55

3.30

 หนองบุญมาก

3.35 - 3.50

3.05 - 3.20

 ครบุรี

3.65

3.35

เสิงสาง

3.50 - 3.75

3.10 - 3.45

 พิมาย

3.45

3.15

 ด่านขุนทด

3.90 - 4.15 3.40

 ขามทะเลสอ

3.90

3.40

 ชุมพวง

-

-

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

55%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.80 - 5.90ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.20 - 8.60
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.45 - 3.65

3.05 - 3.25

 ปักธงชัย

3.55

3.15

 สีคิ้ว

3.55

3.30

 หนองบุญมาก

3.35 - 3.50

3.05 - 3.20

 ครบุรี

3.65

3.35

เสิงสาง

3.50 - 3.75

3.10 - 3.45

 พิมาย

3.45

3.15

 ด่านขุนทด

3.90 - 4.15 3.40

 ขามทะเลสอ

3.90

3.40

 ชุมพวง

-

-

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

62%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.80 - 5.90ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.20 - 8.60
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.