Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

“นายกสมาคมมันอีสาน” ร่วมต้อนรับ รองนายกฯ จุรินทร์ ออนทัวร์ภาคอีสาน"

 

 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2565 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมอำเภอชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และข้าว พร้อมมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกร มอบเช็คชำระหนี้คืนให้เกษตรกร และเช็คโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ท่านรองนายกฯ จุรินทร์ ได้กล่าวแนะนำนายกสมาคมฯ ต่อที่ประชุม พร้อมทั้งขอบคุณ “สมาคมมันอีสาน” ที่เป็นกำลังสำคัญให้กับกระทรวงพาณิชย์ มาโดยตลอด ช่วยทางราชการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ให้มีรายได้ที่ดี
ในส่วนข้อมูลโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง ที่ นครราชสีมา 3 ปี ที่ผ่านมา ได้โอนส่วนต่างให้กับเกษตรกร 71,000 ราย จำนวนเงิน 1,660 ล้านบาท เฉลี่ยต่อคน 23,644 บาท


Powered by Allweb Technology.