Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 สิงหาคม 2565


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.20 - 3.30

2.80 - 2.90

 ปักธงชัย

3.20

2.80

 สีคิ้ว

3.35 - 3.45

3.10 - 3.20

 หนองบุญมาก

3.10 - 3.25

2.80 - 2.95

 ครบุรี

3.10

2.80

 เสิงสาง

3.30 - 3.85

2.90 - 3.55

 พิมาย

3.35

3.10

 ด่านขุนทด

3.50 3.00

 ขามทะเลสอ

3.60

3.10

 ชุมพวง

3.30

3.05

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.50 - 5.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.50 - 5.70ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
9.20 - 9.38
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.