Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

492972
วันนี้53
เมื่อวานนี้162
สัปดาห์นี้1116
เดือนนี้4400
ทั้งหมด492972

ข่าวสมาคมฯ

ปรระกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่15 พ.ศ.2562... ปรระกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่15 พ.ศ.2562 เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิก>>>>  ...  --อ่านต่อ--
4 สมาคม เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระท...             เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ กระทรวงพาณิชย์          4 สมาคม เข้าพบ คุณชุติมา บุณยประภัศร รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน นบมส. เพื่อหารือและเ...  --อ่านต่อ--
เตรียมนำข้อมูลแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากประกาศระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการกำกับดูแลตรวจสอบกักกั...                     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กรุงเทพฯ นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ นายสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสมาค...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ...  จับตา... ภัยเกษตร เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง  ...  --อ่านต่อ--
สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการ... เรื่อง  สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62                     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้                     1. รับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ามันสำปะหลัง ปี 2561/...  --อ่านต่อ--
“เกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลังอัจฉริยะ : SWI Model”...            เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ แปลงเรียนรู้ NIA บ้านหนองแหน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายธีระ เอื้ออภิธร อุปนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก นายสมบ...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                               ราคาย้อนหลัง

   
   
   
   
   

     

 
Powered by Allweb Technology.