Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

าคาหัวมันสด ณ โรงแป้งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 มกราคม 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.45 - 2.55

2.05 - 2.15

ปักธงชัย

2.50

2.10

สีคิ้ว

2.55 - 2.75

2.30 - 2.50

หนองบุญมาก

2.45 - 2.50

2.15 - 2.25

ครบุรี

2.45

2.15

เสิงสาง

2.50 - 2.75

2.10 - 2.35

พิมาย

2.55

2.30

ด่านขุนทด

2.65 - 2.75

2.35 - 2.45

ขามทะเลสอ

2.60

2.20

ชุมพวง

2.35

2.10

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.90

ชลบุรี

3.00 - 3.10


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.10 - 6.30

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

14 ธันวาคม 2560

200
19 ธันวาคม 2560 205

26 ธันวาคม 2560

205

28 ธันวาคม 2560

205
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

 5 ธันวาคม 2560

430
13.20
12 ธันวาคม 2560 430
13.20
19 ธันวาคม 2560 430
13.20
26 ธันวาคม 2560 435

13.30

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย Powered by Allweb Technology.