พาณิชย์เดินหน้าประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 3

  • Print

นครราชสีมา 19 มิ.ย. – พาณิชย์เดินหน้าประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 3 ตั้งเป้าคลอดยุทธศาสตร์มันสำปะหลังไทย พร้อมบุกตลาดจีนเพิ่ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง และตรวจเยี่ยมโรงแป้งมันสําปะหลัง บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบปะชาวไร่มันสำปะหลัง ยอมรับราคาดี 2.30-2.50 บาท เชื้อแป้ง 25% หากราคาตกต่ำกว่า 2.50 บาท จะใช้นโยบายประกันรายได้ชาวไร่มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นนโยบายของตน เพราะตนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนโยบายนี้เป็นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอก่อนเข้าร่วมรัฐบาล เหมือนกับประกันรายได้พืช 5 ชนิด มีข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด และมันสำปะหลัง เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาล จะผลักดันนโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังต่อไปเป็นปีที่ 3 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลังไทย ไม่เน้นเฉพาะนวัตกรรม แต่รวมถึงกระบวนการผลิตต้นน้ำ จนถึงการตลาดปลายน้ำ ครบวงจร คาดว่าไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี จะประกาศยุทธศาสตร์มันสำปะหลังไทยได้ เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์แม่บทในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งการส่งสินค้ามูลค่าสูงออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ นำรายได้เข้าประเทศ โดยตลาดใหญ่ของมันสำปะหลังอยู่ที่ประเทศจีน โดยหลักตลาดจีนมี 2 ส่วน คือ ประเทศไทยเข้าเฉพาะตลาดเอทานอลเป็นหลัก แต่ยังมีตลาดอาหารสัตว์ที่เรายังไม่ได้เข้าไปเชิงลึก ยังสามารถเข้าไปได้อีก และมีอีกหลายมณฑลที่มีความต้องการ ตลาดจีนยังเป็นตลาดใหญ่ที่มีอนาคตสำหรับมันสำปะหลังไทย

 

นอกจากนี้ ยังมีตลาดยุโรป นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ที่สามารถนำมันสำปะหลังไปทำเป็นอาหารสัตว์ได้ เราต้องขยายองค์ความรู้ในการนำมันสำปะหลังไปผสมเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งบางประเทศไม่ใช้มันสำปะหลัง ต้องไปประชาสัมพันธ์และเจาะตลาดต่อไปในอนาคต

ที่มา : สำนักข่าวไทย tna.mcot.net/business