Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

658043
วันนี้78
เมื่อวานนี้115
สัปดาห์นี้78
เดือนนี้2332
ทั้งหมด658043

ข่าวสมาคมฯ

เข้าพบแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่...                            วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำ...  --อ่านต่อ--
ขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อเตรียมเข้าร่วม โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง (โครงการใหม่) ปี ...ดาวน์โหลด>>>> แบบสอบถามโครงการชดเชยดอกเบี้ย ปี 64-65ด่วน !! เรียน ท่านสมาชิก เรื่อง ขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อเตรียมเข้าร่วม โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง (โครงการใหม่) ปี 256...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เรื่อง ก...   ดาวน์โหลด 01_ประกาศ ฉ2 พ.ศ. 2564  เรื่องการควบคุมการขนย้าย >>>>>>> ดาวน์โหลด 02_เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขนย้าย >>>>>>> ดาวน์โหลด 03_คำสั่งประธาน >&...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

​“จุรินทร์”ไฟเชียวงบกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 2,500 ล...    “จุรินทร์”เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เคาะงบกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 2,500 ล้านบาท สำหรับใช้ดูแลสินค้าเกษตร 10 กลุ่ม ในปีงบประมาณ 65 พร้อมกำหนด 5 มาตรการที่จะนำมาใช้ผลักดันราคา           นายจุรินทร์ ลักษณวิ...  --อ่านต่อ--
“จุรินทร์”เคาะเดินหน้าประกันรายได้มันปี 3 ไฟเขียวล...     “จุรินทร์”ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เคาะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ปี 3 กำหนดเงื่อนไขเหมือนเดิม ประกันกิโลละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน แต่ระยะเวลาการรับสิทธิ์ของเกษตรกรจะครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น วงเงิน 6...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

​“จุรินทร์”ถก 4 สมาคมมัน คุมเข้มอย่าตัดราคาส่งออก ดึงเอทานอล-อาหารสัตว์ช่วยซื้อ

 

 

 

 

 

 

“จุรินทร์”หารือ 4 สมาคมมันสำปะหลัง ติดตามสถานการณ์ราคาหัวมันสด และเตรียมมาตรการรับมือช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เผยแนวโน้มราคายังเป็นขาขึ้น หลังจีนต้องการไปผลิตแอลกอฮอล์ ย้ำผู้ส่งออกอย่าขายตัดราคา พร้อมดึงผู้ผลิตเอทานอลและอาหารสัตว์ในประเทศช่วยรับซื้อ แก้เกมพึ่งตลาดส่งออกเพียงอย่างเดียว
         
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 6 ม.ค.2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดโอกาสให้ 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบ เพื่อรายงานสถานการณ์และหารือถึงแนวทางการดูแลราคามันสำปะหลังให้กับเกษตรกร ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
         
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง พบว่า แนวโน้มราคายังคงเป็นขาขึ้น เพราะมีความต้องการซื้อมันเส้นไปผลิตแอลกอฮอล์จากจีนเป็นจำนวนมาก โดยราคาแอลกฮอล์ FOB ปัจจุบันอยู่ที่ 280 เหรียญสหรัฐต่อตัน หากทอนมาเป็นราคาหัวมันสดจะตกกิโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาท แต่ราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ที่เฉลี่ยกก.ละ 2.20 บาท จึงมีความเป็นห่วงว่าหากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จะกระทบต่อราคาที่เกษตรกรจะขายได้ ทาง 4 สมาคม จึงมาขอเข้าพบรัฐมนตรี และเสนอมาตรการเพื่อช่วยผลักดันราคา
         
ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งออก สมาคมที่เกี่ยวข้อง จะเข้าไปดูแลสมาชิกไม่ให้มีการขายตัดราคา เพื่อรักษาระดับราคาส่งออกไม่ให้ตกลง และในส่วนของกรมฯ จะกำกับดูแลการส่งออกให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศผู้ซื้อใช้ประเด็นนี้เป็นข้ออ้างในการกดราคารับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากไทย โดยหากตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามาตรฐาน จะดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด

 

ขณะเดียวกัน จะเข้าไปดูแลในเรื่องการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า รายงานการนำเข้า ต้องมีสถานที่เก็บสินค้าที่นำเข้าเฉพาะแยกจากสถานที่รับซื้อภายในประเทศ ต้องนำเข้าผ่านจังหวัดและด่านศุลกากรกับจุดที่กำหนด เป็นต้น และยังได้ขอความร่วมมือกรมศุลกากร และฝ่ายความมั่นคงให้ช่วยดูแลเรื่องการลักลอบนำเข้าด้วย
         
สำหรับมาตรการอื่นๆ กรมการค้าภายในจะไปหารือกับผู้ผลิตเอทานอล เพื่อนำมันสำปะหลังไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ และผู้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) รับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกร เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขายผลผลิตให้กับเกษตรกรต่อไป เพราะหากสามารถขายในประเทศได้ ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกเพียงอย่างเดียว  
         
รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของกรมการค้าภายใน จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจและนายตรวจชั่งตวงวัดออกตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสดว่ามีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง การชั่งน้ำหนัก เป็นธรรมหรือไม่ และตรวจสอบการขนย้ายมันสำปะหลังสดหรือมันเส้นว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ด้วย โดยหากเกษตรกรพบเห็นหรือถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

ในปี 2563/64 คาดว่าผลผลิตมันสำปะหลังจะมีประมาณ 28 ล้านตัน โดยปัจจุบันผลผลิตได้ออกสู่ตลาดแล้ว 40% เหลืออีก 60% ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด

ที่มา : commercenewsagency 6 มกราคม 2564

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

ราคาแนะนำมันเส้นส่งออก

     

 
Powered by Allweb Technology.