Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

“จุรินทร์” เร่งประชุมร่วม 3 ฝ่าย ลดผลกระทบราคาอาหารสัตว์พุ่ง จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน เน้นทุกฝ่ายอยู่ได้ ย้ำราคาสินค้าสำคัญ 18 หมวดยังไม่ขึ้น

จุรินทร์ เร่งประชุมร่วม 3 ฝ่าย ลดผลกระทบราคาอาหารสัตว์พุ่ง

“จุรินทร์” เร่งประชุมร่วม 3 ฝ่าย ลดผลกระทบราคาอาหารสัตว์พุ่ง จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน เน้นทุกฝ่ายอยู่ได้ ย้ำราคาสินค้าสำคัญ 18 หมวดยังไม่ขึ้น

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำหรับปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ตนเร่งให้ประชุมทุกฝ่าย วันพรุ่งนี้ (23 มี.ค. 2565) เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขร่วมกัน

โดยผู้เข้าร่วมมีทั้งส่วนราชการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการคลัง หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรมี 2 ส่วน 1.ชาวไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง 2.ปศุสัตว์ ที่มีผลกระทบเรื่องต้นทุนอาหารสัตว์สูง ทำให้ราคาเนื้อสัตว์มีต้นทุนสูงขึ้น และผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องหารือให้มีข้อยุติร่วมกัน

เพราะต้นทุนอาหารสัตว์ขึ้นอยู่กับ 2 ส่วนสำคัญ 1.ราคาข้าวโพดที่สูงขึ้นขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 10 กว่าบาท จากกิโลกรัมละ 6-8 บาท และที่สำคัญข้าวสาลีราคาสูงขึ้นมากในตลาดโลก เพราะผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ของโลกคือ ยูเครนกระทบมาก ทำให้ต้นทุนนำเข้าข้าวสาลีสูงขึ้นมาก ต้องมาดูว่ามาตรการเดิมที่กำหนดช่วยชาวไร่ข้าวโพดไว้ที่นำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วนต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน

หรือมาตรการ 1:3 ในสถานการณ์นี้ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งมีความเห็นผ่อนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้นจนเกินไปและกระทบราคาเนื้อสัตว์ต่าง ๆ แต่ยังมีความเห็นไม่สอดคล้องจึงต้องคุยกันให้จบ เพื่อไม่แก้ปัญหาหนึ่งแล้วไปสร้างอีกปัญหาหนึ่ง ก่อนเสนอเข้าให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา และเสนอเข้า ครม. ดำเนินการต่อไป

ขณะนี้ที่การกำกับราคาสินค้า ยังอยู่ในระดับที่ดี คือราคาสินค้าหลายตัวที่จำเป็นต่อการอุปโภค-บริโภค ยังทรงอยู่ทั้ง 18 หมวดโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ยังไม่ขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น หมูเนื้อแดงเฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 151 บาท ล่าสุดเมื่อวาน (21 มี.ค. 2565) ไข่ไก่เบอร์ 3 ฟองละ 3.50-3.60 บาท มะนาวราคาเฉลี่ยทั้งประเทศลูกละ 5 บาท เนื่องจากเข้าหน้าแล้ง จะเป็นทุกครั้งและมาเจอกับพายุเมื่อไม่กี่วันทำให้ลูกร่วงเป็นประเด็นปัญหาทำให้มะนาวในตลาดลดน้อยลง เป็นช่วงระยะเวลาที่เป็นกรณีเฉพาะ ไม่ใช่ถาวร
สำหรับต้นทุนราคาสินค้าขึ้นอยู่กับสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นต้นเหตุของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาก เกี่ยวพันถึงต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ทั้งหมด ในเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบทั้งอาหารสัตว์ ปุ๋ยสูงตามขึ้นไปทั้งหมด ไม่เกิดเฉพาะบ้านเรา

“เราพยายามจะคลี่คลายตามสิ่งที่เราทำได้เต็มที่และพยายามดูมาตรการผ่อนคลายให้ทั้ง 3 ฝ่าย เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอยู่ด้วยกันได้ภายใต้ภาวะการสงครามที่เกิดขึ้น ถ้าสงครามคลี่คลายตนคิดว่าทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น”

ที่มา : ข่าวประชาชาติธุระกิจ


Powered by Allweb Technology.