Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

“จุรินทร์”เคาะงบ 286 ล้าน ชดเชยไร่มัน 3 พันต่อไร่

 

นบมส.เห็นชอบให้ใช้งบกลาง 286 ล้านบาท แก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ทั้งเพื่อทำลายแปลงที่เกิดโรคระบาดกว่า 45,000 ไร่ และชดเชยความเสียหายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบไร่ละ 3,000 บาท หลังพบระบาดใน 11 จังหวัด

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง หรือ นบมส.ระบุภายหลังการประชุม(19 ก.ย.62) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการป้องกัน และกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

 

โดยจะใช้งบกลางวงเงิน 286 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จ่ายชดเชยใน 2 ส่วนคือการทำลายแปลงที่มีการระบาดและชดเชยให้กับเกษตรกร มีพื้นที่ทั้งหมด 45,400 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องแจ้งการพบโรคตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562ถึง 30 มิถุนายน 2563 และแปลงมันที่ปลูกต้องขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังปลูกตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

ส่วนกรณีที่พบต้นพันธุ์ เป็นโรคหลัง 30 กันยายน 2562 ให้กระทรวงเกษตร ฯไปพิจารณาใช้ พ.ร.บ.กักกันพืช ปี 2551เพื่อการควบคุมการระบาด เช่น การประกาศเป็นเขตควบคุมโรค และตามกฎหมายนั้นเจ้าหน้าที่สามารถทำลายมันสำปะหลังที่ปลูกได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ จะนำเสนอ ครม.เห็นชอบอีกครั้ง เนื่องจากหากเกิดโรคแล้วจะเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรมากและจะมีผลกระทบต่อมันสำปะหลังในภาพรวมของประเทศและสุดท้ายจะกระทบต่อปริมาณการใช้ในประเทศและการส่งออกด้วย

ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตร ระบุว่า หากแปลงปลูกมีการระบาดของโรคจะส่งผลให้ผลผลิตเสียหาย 100 % คาดว่าผลผลิตมันสำปะหลังจะเสียหายประมาณ 160,000 ตัน หรือประมาณ 1% จากพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ 5 ล้านไร่

 

 

“จะมีการจ่ายชดเชย 2 ส่วนคือการจ่ายเงินในการกำจัดต้นมันสำปะงไร่ละ 3,000 บาท วงเงิน 136 ล้านบาทและการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรไร่ละ 3,000 บาทวงเงิน 136 ล้านบาท ส่วนอีก 14 ล้านบาทเป็นค่าบริหารจัดการ โดยมีเงื่อนไขจะต้องได้รับคำยืนยันจากกรมวิชาการเกษตรว่าเป็นโรคใบด่างหรือไม่ ส่วนสถานการณ์ราคามันสำปะหลังขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2 บาท คาดว่าจากผลผลิตที่ลดลงจะส่งผลให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
Powered by Allweb Technology.