Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ประชุม 4 สมาคมมันสําปะหลัง สถานการณ์ มัน กำแพงเพชร

 

สมาคมมันสําปะหลัง 4 แห่ง ของประเทศ ประชุมที่อาคารสิงห์โตทองกรุ๊ปสรุปสถานการณ์ ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิต 2560/2561

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ได้กำหนดนำคณะเดินทางสำรวจทบทวน ภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิต 2560/2561 เพื่อทบทวนปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิต 2560/2561 รวมทั้งติดตามภาวะการค้ามันสำปะหลังและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ที่ห้องประชุมมนต์ธญา นายมนต์ชัย รุ่งชาญชั ประธานบริหารบริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป ได้เปิดห้องประชุมให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ วัฒนวณิชย์กุลประธานคณะสำรวจมันสําปะหลัง 4 สมาคมนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย รวมทั้ง ผู้แทนหน่วยราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน ประชุมสอบถามข้อมูลผู้ค้ามันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดตาก

 

การประชุมก็เป็นไปอย่างเข้มข้น ได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาสถานการณ์การส่งออกยังต่างประเทศ   และการเพาะปลูกมันสำปะหลังใน 3 จังหวัดพบว่า พื้นที่แต่ละจังหวัดประสบปัญหาที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะภัยแล้ง เกี่ยวกับพันธุ์มันสำปะหลัง เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ และราคาจูงใจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของการเพาะปลูกพืชเกษตร  รวมทั้งการส่งเสริมของภาครัฐ ผลสรุปอย่างไม่เป็นทางการในที่ประชุม พบว่าพื้นที่เพาะปลูกภายในจังหวัดกำแพงเพชร มีการปลูกเพิ่มขึ้น ลดลง ไม่ต่างไปจาก 10 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าในฤดูกาลผลิตนี้จะมีเพิ่มพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกอ้อยและมีการคาดการณ์ว่าในปีหน้าราคาอ้อยจะตกต่ำ เกษตรกรจึงได้หันมาปลูกมันสำปะหลังที่คาดว่าราคาจะสูงขึ้นทดแทน

นอกจากนี้ที่ประชุม ยังได้รายงานถึงความก้าวหน้า ของ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป และอาคารสิงโตทอง ที่ได้ก่อสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจครบวงจร ที่ได้เริ่มต้นธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2544 ปัจจุบัน มีบริษัทในเครือ 4 บริษัท มีโรงสี 2 โรง โรงปรับปรุงคุณภาพข้าว 1 โรง มีคลังเก็บสินค้ารองรับจุกว่า1 ล้านตัน มีกำลังผลิต 2,000 ตันต่อวัน บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ และทางบริษัทยังเตรียมพร้อมรองรับ ความก้าวหน้าทางธุรกิจการค้าในยุค 4.0 ซึ่งอาคารสิงห์โตทองกรุ๊ป จะเป็นศูนย์กลางการค้าขายพืชผลทางการเกษตรแบบครบวงจรและทันสมัยรวมทั้งจะเป็น ระบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการซื้อขายรวมไปถึงนำไปสู่ตลาดโลก  

 

ซึ่งคุณมนต์ชัยได้ดำเนินการแปลงสาธิต ปลูกข้าว ปลูกมัน ปลูกข้าวโพด ดำเนินการศูนย์เรียนรู้เครื่องจักรทางการเกษตร และธุรกิจทางการเกษตร มีอาคารสิงห์โตทองกรุ๊ป เป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย และได้นำเทคโนโลยีไฮเทคสมัยใหม่ ที่เข้าถึงกลุ่มตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง แค่เพียงปลายนิ้วมือบน Smartphone ก็สามารถซื้อขายกันได้แล้วอย่างง่ายดาย นอกจากนี้แล้วในปัจจุบัน ผู้ประกอบการในจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร ยังเป็นผู้ส่งออกมันเส้นอันดับต้นของประเทศ อีกด้วย

รับชมวิดีโอ>>>>สิงห์โตทองกรุ๊ป ประชุม 4 สมาคมมันสําปะหลัง สถานการณ์ มันกำแพงเพชร
Powered by Allweb Technology.