Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

​“พาณิชย์”นำคณะขายมันสำปะหลังตุรกี เซ็น MOU 9 แสนตัน มูลค่า 5 พันล้านบาท เผยส่งผลดีเกษตรกรขายหัวมันสดราคาดีขึ้น

 

“พาณิชย์”แจ้งข่าวดี หลังนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปเจรจาขยายตลาดมันสำปะหลังในตุรกี เผยมีการลงนาม MOU ซื้อขายมันสำปะหลังอัดเม็ด 9 แสนตัน มูลค่ากว่า 5 พันล้านบาท และยังแสดงความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังอัดเม็ดเพิ่มอีก 5 หมื่นตัน รวมถึงใบมันสำปะหลัง ภายในเดือนธ.ค.นี้ ระบุจะช่วยให้เกษตรกรขายหัวมันสดได้ราคาดีขึ้น  
         
นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และผู้แทนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสัตว์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เดินทางเยือนสาธารณรัฐตุรกี เพื่อเจรจาขยายตลาดมันสำปะหลังในสาธารณรัฐตุรกี
         
โดยการจัดคณะเดินทางเยือนประเทศตุรกีในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมาย สามารถผลักดันให้ตุรกีนำเข้ามันสำปะหลังอัดเม็ดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้เพิ่มขึ้น โดย 3 สมาคมมันสำปะหลังได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซื้อขายสินค้ามันสำปะหลังอัดเม็ดกับผู้นำเข้าตุรกี รวมจำนวน 3 ฉบับ ปริมาณรวม 900,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ การเจรจากับบริษัท Promaks ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่แห่งหนึ่งของตุรกี ได้แสดงความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังอัดเม็ดอีกประมาณ 50,000 ตัน ภายในเดือนธ.ค.2560 รวมถึงต้องการนำเข้าใบมันสำปะหลัง เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ในปริมาณมากอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ไทยได้ใช้โอกาสนี้เชิญสมาคมอาหารสัตว์ตุรกีและผู้นำเข้ามันสำปะหลังรายสำคัญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติ World Tapioca Conference 2018 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ และมีกำหนดจัดงานในช่วงเดือนมิ.ย.2561 ด้วย

“จากความสำเร็จของการนำคณะเดินทางไปเจรจาขยายตลาดมันสำปะหลังของตุรกีในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของไทยว่าจะยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง จากการที่มีตลาดที่หลากหลาย และยังส่งผลช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทย ที่จะขายมันสำปะหลังได้ราคาดีขึ้น”นายวินิจฉัยกล่าว

ที่มา : CNA  วันที่ 28 กันยายน 2560 
Powered by Allweb Technology.