Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

“พาณิชย์” เพิ่มมาตรการดันราคาข้าวโพด-มันสำปะหลัง ดึงผู้ใช้ซื้อตรงกับเกษตรกร

 

 

  “พาณิชย์” เพิ่มมาตรการดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังปี 2560/61 เตรียมใช้โมเดล 3 ประสาน ดึงผู้ซื้อรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร นำร่องที่โคราช ก่อนขยายไปจังหวัดอื่น ส่วนมันสำปะหลัง ดึงโรงงานเอทานอลรับซื้อมันเส้นสะอาด มั่นใจช่วยเกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้น และป้องกันปัญหาราคาตกต่ำ
       
       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2560/61 ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้ โดยกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม และรักษาเสถียรภาพราคา ไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำ โดยมีแผนที่จะทำการเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกรผ่านการหาตลาดรองรับผลผลิตให้เป็นการล่วงหน้ากับสินค้าทั้ง 2 รายการ
       
       โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ใช้โมเดล 3 ประสาน ระหว่างเกษตรกร ผู้รวบรวม (พ่อค้าคนกลาง) และโรงงานอาหารสัตว์ โดยเร็วๆ นี้จะจัดให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง เบอร์ 2 ความชื้น 14.5% กิโลกรัม (กก.) ละ 8 บาท ระหว่าง หจก.ตรงพานิช กับสหกรณ์การเกษตรนิคมลำตะคอง ปริมาณ 10,000 ตัน และสหกรณ์การเกษตรปากช่อง 5,000 ตัน รวม 15,000 ตัน และจะใช้โมเดลนี้ในจังหวัดอื่นๆ ที่มีโรงงานอาหารสัตว์ต่อไป
       
       ขณะเดียวกัน จะส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี ที่ความชื้นไม่เกิน 14.5% โดยเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วควรตากให้แห้ง และทยอยนำออกมาขายเพื่อให้ขายได้ที่ กก.ละไม่ต่ำกว่า 8 บาท และยังมีแผนผลักดันส่งออกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เช่น ฟิลิปปินส์ ที่เป็นลูกค้าเก่า และศรีลังกา ซึ่งเป็นตลาดใหม่
       
       นางอภิรดีกล่าวว่า สำหรับมันสำปะหลัง ได้ทำการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตมันเส้นสะอาดกับโรงงานเอทานอล เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้มันสดในประเทศ โดยในช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ เอทานอล จำกัด จะลงนามใน MOU เพื่อรับซื้อมันสดจากสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทดปีละ 10,000 ตัน และสหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ ปีละ 10,000 ตัน รวมทั้งจะเชื่อมโยงตลาดกับกลุ่มปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม และส่งเสริมการปลูกมันออร์แกนิกรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมการแปรรูปมันเป็นสินค้าอื่นๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น อาหารเด็ก อาหารผู้สูงวัย เป็นต้น
       
       นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เพื่อไม่ให้ส่งออกมันเส้นในราคาต่ำเกินจริงหรือไม่ขายตัดราคากันเอง เพราะจะทำให้เกษตรกรเดือดร้อน จากการถูกกดราคารับซื้อหัวมันสด และยังทำให้ราคาหัวมันตกต่ำ รวมถึงต้องมีมาตรการลงโทษสำหรับคนทำผิดด้วย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 16 สิงหาคม 2560
Powered by Allweb Technology.