Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ต้อนพ่อค้าขึ้นทะเบียนแก้เกินราคา...

 

พาณิชย์ขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลางสินค้าเกษตร 3 รายการ สั่งแจ้งราคา ปริมาณและสถานที่เก็บ บังคับใช้ต้น ส.ค.นี้

 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร 3 รายการทั่วประเทศ คือ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกร ทั้งผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลานมันสำปะหลัง และลานเทปาล์มน้ำมัน ที่ปัจจุบันมีอยู่รวมกันหลายพันรายทั่วประเทศ โดยการกำหนดให้ขึ้นทะเบียนดังกล่าว จะออก เป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) คาดว่าจะออกประกาศได้เดือน ส.ค.นี้และมีผลบังคับใช้ ทันที

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนดังกล่าว จะกำหนดให้ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรทั้ง 3 รายการ ต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ สถานที่เก็บสินค้า ปริมาณที่เก็บ ราคารับซื้อ ผู้รับซื้อสินค้าเกษตร ฯลฯ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลราคาสินค้าเกษตรกรได้ทั้งระบบจากปัจจุบันจะกำกับดูแลได้เฉพาะราคาต้นทางและปลายทางเท่านั้น

"ที่ผ่านมากรมจะรู้แค่ราคาที่เกษตรกรขายได้ และราคารับซื้อหน้าโรงงานเท่านั้น แต่ไม่รู้ราคาตรงกลางที่พ่อค้าคนกลาง รับซื้อจากเกษตรกรแล้วไปส่งต่อให้โรงงานว่าเท่าไหร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กระทรวงขอความร่วมมือให้โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อ กก.ละ 8 บาท แต่ทำไมเกษตรกรบางรายขายให้พ่อค้าคนกลางแค่ กก.ละ 3 บาท ราคาตรงท่อนกลางหายไปไหน ถ้ากำหนดให้ต้องแจ้งราคารับซื้อด้วยแล้วจะทำให้ทราบว่าผู้ค้ารับซื้อเท่าไร หากราคาไม่เป็นธรรม หรือต่ำเกินไปจนเกิดสถานการณ์ราคาปั่นป่วน ก็มีมาตรการดำเนินการกับผู้ค้ารายนั้น" นางนันทวัลย์ กล่าว

นางนันทวัลย์ กล่าวว่า หาก ผู้ประกอบการค้ารายใดไม่มาขึ้นทะเบียนกับกรมจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ.ศ. 2542 โดยมีโทษปรับ ไม่เกิน 2 หมื่นบาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากแจ้งขึ้นทะเบียนช้าจะมีโทษเป็นรายวัน วันละ 2,000 บาท

สำหรับมาตรการกำหนดสัดส่วนให้ผู้นำเข้าข้าวสาลีต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในอัตรา 1:3 ที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพื่อดูแลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้ตกต่ำจากการนำเข้าข้าวสาลีนั้น ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงการคลังศึกษาการปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวสาลีโดยให้ศึกษาว่าจะปรับขึ้นอัตราเท่าไรจึงจะเหมาะสม โดยมองว่าการขึ้นภาษีนำเข้าจะบริหารจัดการการนำเข้าได้ง่ายกว่าและผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ก็สามารถขอคืนภาษีได้ด้วย" นางนันทวัลย์ กล่าว

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 20 กรกฎาคม 2560
Powered by Allweb Technology.