Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

มทส.รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ดีเดย์วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดโครงการ “SUT Say No Plastic Bag” ปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและนักศึกษา จับมือร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว รณรงค์เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือให้บริการถุงพลาสติกแบบย่อยสลายง่าย เริ่มวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560 หวังลดขยะพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน พร้อมส่งเสริมนโยบายมหาวิทยาลัยเขียว-สะอาด อย่างยั่งยืน

อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทส. เป็นประธานเปิดโครงการ “SUT Say No Plastic Bag”พร้อมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก แจกถุงผ้าบรรจุสิ่งของ ปลูกต้นไม้เพิ่มความชุ่มชื่นบริเวณอ่างเก็บน้ำสุระ 2 จำนวน 270 ต้น และกิจกรรม “คืนกล้วยไม้สู่ป่า” จำนวน 50 ต้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560 โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทส. เผยว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการขยายตัวทางด้านกายภาพเพิ่มขึ้นในหลายด้าน ทั้งด้านการใช้พื้นที่ กลุ่มอาคารเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มาติดต่อประสานงานมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะตามมาด้วย ในแต่ละวันมีปริมาณขยะจำนวน 3.50 ตัน/วัน แยกเป็นขยะประเภทพลาสติก จำนวน 1.05 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 และหากพิจารณาเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อ มีประมาณการใช้ประมาณ 5,500 ใบ/วัน ซึ่งเป็นปริมาณค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

คณะทำงานจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม มทส. จึงได้จัดโครงการ “SUT Say No Plastic Bag” เพื่อหวังลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกโดยเฉพาะถุงหูหิ้วบรรจุสิ่งของ ช่วยลดสภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ในช่วงแรกคณะทำงานฯ ได้เปิดรับบริจาคถุงผ้าหรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาให้บริการฟรีแก่ผู้ซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อทุกจุด พร้อมทั้ง ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้ง 10 ร้าน งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว แต่หากผู้ซื้อต้องการใช้จะต้องบริจาคเงิน 1 บาทต่อ 1 ถุง ซึ่งเป็นถุงพลาสติกย่อยสลายได้ พร้อมนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำถุงสำหรับบรรจุสิ่งของจำหน่ายในราคาต้นทุน เงินทุกบาทเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยต่อไป คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 50 และจะขยายผลเป็นร้อยละ 80 ในปีถัดไป ทั้งยังลดปริมาณขยะพลาสติก ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บและกำจัดขยะอีกทางหนึ่งด้วย สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเขียว-สะอาด (Green and Clean University) มุ่งปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านรักษาสิ่งแวดล้อมของชาว มทส. อย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มต้นในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

ที่มา :  7 ก.ค. 2560

 
Powered by Allweb Technology.