Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

พาณิชย์จับมือกับศุลกากรจีนร่วมอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ผู้ส่งออกภายใต้กรอบ ACFTA

 

 

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะศุลกากรจีนนำโดย นายตี่ เจี๋ย (Di JIE) รองอธิบดีหน่วยงานศุลกากรกลางปักกิ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลการนำเข้าสินค้าและด่านศุลกากรทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

ซึ่งผลจากการหารือถือเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทย เนื่องจากฝ่ายไทยและจีนได้ตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และสร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง คต. ในฐานะผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ของไทย กับศุลกากรจีนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสิทธิขาดในการให้สิทธิพิเศษลดหย่อนอากรขาเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการใช้สิทธิพิเศษฯ ภายใต้กรอบ FYA อาเซียน-จีน (ACFTA) เพื่ออำนวยความสะดวกให้การส่งออกสินค้าของไทยมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น

 

นายวันชัย กล่าวว่า การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งสองได้มาเจอกันและหารือร่วมกันในการแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการส่งออกไม่ใช่เรื่องง่าย หากเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดังนั้นการมาเยือนของคณะผู้แทนจีน จึงถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับประเทศไทยที่จะสานสัมพันธ์เพื่อปูทางไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต เพราะ คต. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐไทยที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่ส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ตามความตกลงการค้าเสรีกรอบต่างๆ ที่รัฐบาลไทยได้ไปทำไว้ กล่าวคือเราให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้ตั้งแต่กระบวนการส่งออกไปจนถึงการนำเข้าที่ประเทศปลายทาง

 

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับผู้นำจนถึงระดับปฏิบัติถือว่ามีความสำคัญมากในมิติทางการค้า เพราะจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย มีเศรษฐกิจที่โตบวกมาโดยตลอด และเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ โดยที่ผ่านมาการค้าของไทยผูกพันกับจีนมากที่สุด ดังนั้น จีนจึงเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของไทยในปัจจุบันที่เข้ามาชดเชยตลาดในยุโรปและสหรัฐฯ ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับจีนอยู่ไม่ไกลจากไทย จึงเป็นโอกาสสำหรับสินค้าไทยในทุกกลุ่มสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมใหม่ๆ

 

สำหรับมูลค่าการค้ารวมไทย - จีน ช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค. - มี.ค.60) อยู่ที่ 17,368.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14.57% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ขณะที่ทั้งปี 2559 มูลค่าการค้าไทย-จีน มีมูลค่ารวม 65,843.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีส่งออกภายใต้ข้อตกลง ACFTA คิดเป็นมูลค่า 11,148.28 ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 74% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ) โดยสินค้าที่ใช้สิทธิฯ ในการส่งออกสำคัญๆ เช่น มันสำปะหลัง (HS 071410) ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ (HS 400280) โพลิเมอร์ของเอทิลีน (HS 390190) สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง (HS 110814) และทุเรียน (HS 081060) เป็นต้น

 

 

 

ที่มา : อาร์วายทีไนน์ 5 มิ.ย. 60

 
Powered by Allweb Technology.