Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

น้ำป่าไหลหลากท่วมตาพระยา นาข้าว มันสำปะหลังเสียหายกว่า 20,000 ไร่

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว ได้ลงพื้นที่ บ้านโคกแจง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสอบความเสียหาย ของพืชผลทางการเกษตร ของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน ที่เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกัน หลายวัน ทำให้เกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านโคกแจง และบ้านใกล้เคียง กว่า 4 หมู่บ้าน

 

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว ได้ลงพื้นที่ บ้านโคกแจง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสอบความเสียหาย ของพืชผลทางการเกษตร ของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน ที่เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกัน หลายวัน ทำให้เกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านโคกแจง และบ้านใกล้เคียง กว่า 4 หมู่บ้าน พืชผลทางการเกษตรเสียหายกว่า 20,000 ไร่ บ่อปลาเสียหายกว่า 40 บ่อ และโรงเรียนบ้านโคกแจงน้ำได้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทางเจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยกู้ชีพ อบจ.สระแก้ว ได้นำเรือท้องแบน ขนส่งนักเรียนออกจากบริเวณโรงเรียน ส่งกลับบ้าน โดยน้ำท่วมขังสูงระดับเอว ทางโรงเรียนจึงต้องทำการปิดโรงเรียน ชั่วคราว จนกว่าน้ำในบริเวณจะลดลง และอยู่ในความปลอดภัย จึงจะทำการเปิดเรียนตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนอีกด้วย

 

ทางด้านนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว กล่าวว่า อำเภอตาพระยา ทุกปีจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีนี้ เกิดฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ทำให้เกิดน้ำสะสม และน้ำป่าไหลหลากมาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ที่บ้านโคกแจง บ้านคลองน้ำใส บ้านทัพเสรี และบ้านคลองแผง หมู่บ้านที่ท่วมหนักที่สุด คือบ้านโคกแจง และขณะนี้ ทางอำเภอตาพระยา ได้แจ้งให้หน่วยเหนือทราบแล้วและขอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้การช่วยเหลือกับประชาชน ตามกฎหมายต่อไป

 

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ น้ำทรงตัว หากฝนไม่ตกมาอีก คาดว่าพรุ่งนี้น้ำจะลดระดับลง ส่วนผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย เช่น มันสำปะหลัง ข้าว จะรายงานให้หน่วยเหนือรับทราบ เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

 

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์  29 พ.ค. 60 

 
Powered by Allweb Technology.