Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สำรวจหาสาเหตุราคาตกต่ำ เพื่อนำเสนอให้กับทางรัฐบาล

 

 

 

ต้องให้ถึงมือ!! สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สำรวจหาสาเหตุราคาตกต่ำ เพื่อนำเสนอให้กับทางรัฐบาล-แก้ปัญหาให้กับเกษตรกร (มีคลิป)

 

วันนี้ ( 25 พ.ค. 60 ) นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และประธานคณะสำรวจภาวการณ์ผลิตและการค้ามันสำปะหลัง 4 สมาคม กล่าวว่า ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนคณะสำรวจได้ออกสำรวจ ประกอบด้วย 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร ร่วมกันออกสำรวจภาวะการค้า และการผลิตมันสำปะหลังของฤดูการผลิตปี 2559 / 2560 คาดว่าจะมี 31 ล้านตัน ได้ออกสำรวจว่า 31 ล้านตันจะมีใกล้เคียงขนาดไหน สิ่งที่สำรวจในครั้งนี้พบว่า เกษตรกรมีความเดือดร้อนขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะว่าราคาตกต่ำและรุนแรง บางพื้นที่ที่ไม่มีโรงงานแป้งมัน และลานมัน เกษตรกรขายมันสำปะหลังได้แค่ 1.05 บาท ไม่เกิน 1 บาทต่อกิโลกรัมก็มี ต้นทุนเกษตรกรไร่ละประมาณ 5,000 บาท แต่จะขุดได้ไร่ละประมาณ 2 – 3 ตัน ค่อนข้างที่จะลำบากมาก ๆ ที่ออกสำรวจตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ บางจังหวัดที่รุนแรงมาก ๆ เช่น จังหวัดกำแพงเพชร ได้ไร่ละ 1 ตันเท่านั้น สรุปว่าเกษตรกรเดือดร้อนมาก บางส่วนได้น้อยก็ไม่ขุดก็ปล่อยข้ามปีไป เกษตรกรก็ไม่มีรายได้ ก็เข้ากรุงเทพเพื่อหาเงิน หางานทำ ส่วนของจังหวัดอื่น ๆ ที่ออกมาสำรวจก็เจอภาวะในส่วนของราคาตกต่ำ ที่มีโรงงานแป้ง มีลานมันก็จะได้ราคาดีหน่อย ก็อยู่เกณฑ์ 1.30 – 1.40 บาท และก็ยังขาดทุนอยู่

นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวต่อไปอีกว่า สาเหตุที่เกิดขึ้นมาหลัก ๆ อาจจะเกิดจากไม่มีคู่แข่งขันโรงงานแป้งและลานมัน ก็พยายามจะหาข้อมูลอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ตัวเลขของฤดูที่แล้วมีการใช้หัวมันผ่านมือผู้ประกอบการ ผลิตเส้น ผลิตแป้ง เพื่อที่จะใช้ภายในประเทศ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเอทานอลทั้งหมด 40 ล้านตัน แต่ประเทศไทยผลิตได้ 30 ล้านตัน เพราะฉะนั้นกลไกของตลาดมันไม่ได้ทำงานครบถ้วนเท่าไหร่ ก็จะพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันเกิดอะไรขึ้น จะได้เสนอรัฐบาลว่าที่ผ่านมา 2 ปีนั้น ความต้องการมีมากกว่ากำลังการผลิต แต่ราคาทำไมถึงตกต่ำ จนไม่มีใครที่จะสามารถเยียวยาได้ รัฐบาลก็มีโครงการเข้าไปช่วย เกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรบางคนก็ท้อ ไม่ปลูกมัน ขณะที่ความต้องการยังมีอยู่มากกว่าที่เราผลิตได้ สิ่งที่น่าเสียดาย บางพื้นที่ปลูกอะไรไม่ได้ แต่ปลูกมันสำปะหลังได้ เกษตรกรปลูกมันลงไปแล้วก็ขาดทุนก็เป็นสิ่งที่ลำบาก

ทั้งนี้ หัวมันสำปะหลังที่ผ่านมือผู้ประกอบการไทยประมาณ 40 ล้านตัน แต่ผลิตได้ 30 ล้านตัน ตัวเลขก็ต่างกันอยู่ประมาณ 10 ล้านตัน ซึ่งตัวนี้ก็พยายามดูว่าผิดพลาดยังไง มันก็จะมีนำเข้ามาส่วนใหญ่เป็นของกัมพูชา และลาว ซึ่งเราไปตรวจสอบตัวเลขทางศุลกากรแล้ว ตัวเลขของกรมศุลกากรประมาณ 1-2 ล้านตัน ข้อแตกต่างอยู่ที่ 10 ล้านตัน ตัวเลขกรมศุลกากรอยู่ที่ 2 ล้านตัน ต่างกันอยู่ที่ 8 ล้านตัน การควบคุมของรัฐบาลได้สมบูรณ์ถึงจะมีส่วนต่างของ 8 ล้านตันเข้ามา คงไปรายงานกระทรวงพาณิชย์ หรือไม่ก็คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลังแห่งชาติ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการ และการผลิต มันสำปะหลังต่อไป.นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าว

ลิงค์คลิป : mukdahan 25 5 60 มุกดาหาร สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยสำรวจหาสาเหตุราคาตกต่ำ


ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย 26 พ.ค. 2560

 
Powered by Allweb Technology.