Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สมาคมมันภาคอีสาน” ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 

“สมาคมมันภาคอีสาน” ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ และผู้แทนคณะกรรมการ สมาชิกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ตามกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2562

 

           ในงานพิธีครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้ร่วมออกโรงทาน (เต้นท์ A38) จัดอาหารไว้บริการให้กับประชาชน ที่มาร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม ในแต่ละวันตลอดงาน โดย นายวันชัย แซ่เตีย ลานมันจิ่งเซียพืชผล อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์กับทางสมาคมฯ ในการจัดเตรียมงานด้านสถานที่โรงทาน ดูแลการจัดเตรียมอาหาร การประสานงานร่วมเป็นเจ้าภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับคณะของสมาคมฯ เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 
Powered by Allweb Technology.