Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Field day)

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Field day)
เรื่อง“การเรียนรู้โรคแมลงและเตรียมป้องกัน ไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD”
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ดาวน์โหลด>>>>
คู่มือการสำรวจและเฝ้าระวัง โรคใบด่างมันสำปะหลัง
โดย : กรมวิชาการเกษตร 


ดาวน์โหลด>>>>
แผนปฏิบัติการสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์
(ผชช. ด้านการจัดการผลิตพืชฯ สวพ.4)

 


โรคใบด่างมันสำปะหลังและมาตรการวิชาการเพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ดาวน์โหลไฟล์>>>> หน้า 1-13
ดาวน์โหลไฟล์>>>> หน้า 14-26
ดาวน์โหลไฟล์>>>> หน้า 27-39

 

แมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ดาวน์โหลดไฟล์>>>> หน้า 1-30
ดาวน์โหลดไฟล์>>>> หน้า 31-61
ดาวน์โหลดไฟล์>>>> หน้า 62-90

 

ประเมินความพึงพอใจ
เรื่อง " การเรียนรู้โรคแมลงและเตรียมป้องกัน ไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD "
สถานที่ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต
Powered by Allweb Technology.