Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง 2560/61"

 

รอบรู้คู่ชาวไร่มันสำปะหลัง โดย ซ กรมการค้าภายใน

วิสาหกิจไหนสนใจรับสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็ก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโปสเตร์

 
Powered by Allweb Technology.