Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

"สถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง"

 

      

 

วันนี้ (27 ก.ค.2560) คุณภมร ศรีประเสริฐ/อุปนายก เป็นผู้แทนสมาคมฯ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง"
ในการประชุมสัมมนาเชื่อมโยงตลาดและการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

 
Powered by Allweb Technology.