Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

นวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

สมาคมได้จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ณ ที่ทำการสมาคมฯ เลขที่ 126 หมู่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ก.ม.6

ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

โดยช่วงเช้าคณะบริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ เจริญพุทธมนต์ภาคเช้า

จากนั้นลงทะเบียน และรับประทานอาหารกลางวันก่อนเริ่มการประชุมในช่วงบ่าย

 

 

 

 

 
Powered by Allweb Technology.