Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สวดพระอภิธรรมศพ นายนิยม จุฬาเสรีกุล นายกสมาคมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

 

22 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ วัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายนิยม จุฬาเสรีกุล นายกสมาคมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
Powered by Allweb Technology.